Και η άλλη άποψη για το “σκραπ”

“Είναι εντελώς διαφορετικά τα γεγονότα σε σχέση με το συμβάν με τα υλικά προς καταστροφή του Δήμου Μεταμόρφωσης” αναφέρει σε επιστολή του στην Έκφραση ο διευθυντής της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου (και πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων) Γ. Μπίστας. Στο κείμενο που δημοσιεύουμε παρουσιάζεται αναλυτικά η άποψή του.

Σε ότι μας αφορά: Η διοίκηση του Δήμου Μεταμόρφωσης και προσωπικά ο Δήμαρχος κ. Σαραούδας συγκαλύπτει ενυπόγραφη αναφορά εργαζομένου ότι υποχρεώθηκε να συλλέγει απορρίμματα από αύλειο χώρο επιχείρησης, κάτι που δεν προβλέπεται και προσπορίζει όφελος οικονομικό στον ιδιώτη. Έχει περάσει ένας χρόνος από την καταγγελία και η υπηρεσία και η διοίκηση του Δήμου κάνει πως δεν την άκουσε, γεγονός που την καθιστά υπόλογη. Στην Έκφραση δεν διατυπώνουμε υπαινιγμούς. “Μιλάμε” με γεγονότα

.

Η επιστολή:

.

Σε ό,τι αφορά την από 3/03/2023 δημοσίευση στον Ηλεκτρονικό Ιστότοπο «Έκφραση», ιδιόχειρου Σημειώματός – «Αποδείξεως», με την οποία «έλαβα» το ποσό των 21,5 Ευρώ την 22/02/2023 από υπάλληλο ,που εκποίησε υλικό προς καταστροφή προερχόμενο από το 3ο Δημοτικό Σχολείο και για το οποίο είχε γίνει πρωτόκολλο καταστροφής, σας εφιστώ την προσοχή στα ακόλουθα : 

1. Κανείς, δεν είναι μωρός για να υπογράφει ένα κείμενο το οποίο αποδεικνύει την παρανομία του. Πολύ περισσότερο δε εγώ. Ως εκ τούτου, το κείμενο αποτυπώνει απλά ότι έλαβα από έναν υπάλληλο -που απορώ γιατί όταν διέρρευσε το έγγραφο έκρυψε το όνομά του- ένα ποσό, δίχως ωστόσο να εξιστορούνται τα γεγονότα, όπως πραγματικά έγιναν και κατά χρονική σειρά. 

2. Η αλήθεια έχει ως εξής: Δόθηκε από τα αρμόδια όργανα προφορική εντολή σε υπάλληλο προκειμένου παραλάβει το υλικό που είχε πρωτόκολλο καταστροφής από το ανωτέρω Δημοτικό Σχολείο και να το μεταφέρει στο αμαξοστάσιο προς φύλαξη, μέχρι την καταστροφή τους. 

3. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος αντί να πράξει αυτό που έλαβε εντολή να πράξει, πήγε από μόνος του και πώλησε για σκραπ το υλικό που παρέλαβε και επιχείρησε να παρακρατήσει το ως άνω ευτελές ποσό. Όταν ήρθε σε γνώση της υπηρεσίας το γεγονός, του ζήτησα να παραδώσει τα χρήματα, του έγιναν οι απαραίτητες συστάσεις, ενημέρωσα αρμοδίως, και προκειμένου να έχω απόδειξη για τη συναλλαγή υπέγραψα το παραπάνω έγγραφο. 

4. Σε ό,τι αφορά τα χρήματα, έχουν ήδη αποδοθεί οίκοθεν. Δηλαδή στο Δήμο Μεταμόρφωσης, αφού ακόμα δεν υπάρχει ενεργή σύμβαση ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών. 

5. Για τα παραπάνω, έχει ενημερωθεί αναλυτικά εγγράφως ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος έχει και την ευθύνη εκκίνησης της Πειθαρχικής Διαδικασίας, σε βάρος του υπαλλήλου. 

Τέλος, οι υπαινιγμοί που διατυπώνονται στο ως άνω Δημοσίευμα για διάφορες σκοτεινές οικονομικές συναλλαγές, που δήθεν καλύπτονται από την Διοίκηση του Δήμου, είναι ανάξιοι σχολιασμού και είναι πλήρως ψευδείς. Οι υπάλληλοι του Δήμου Μεταμόρφωσης λειτουργούμε σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας, εφαρμόζοντας πιστά τη Νομοθεσία και δεν εμπλεκόμαστε σε καμία συναλλαγή, παράνομη για να αποκομίσουμε προσωπικά οφέλη. Αντιλαμβάνομαι ότι ο αυτός που διέρρευσε το έγγραφο, προκειμένου να συσκοτίσει τις ευθύνες του -πειθαρχικές σίγουρα- δημιούργησε ένα προπέτασμα καπνού, στο οποίο παγίδευσε και τον συγκεκριμένο ιστότοπο. 

 Παρακαλώ για την αποκατάσταση της αλήθειας με την δημοσίευση της παρούσας επιστολής 

Ευχαριστώ 

Με εκτίμηση,

Ιωάννης Μπίστας