Γ. Μυλωνάκης: Δεν είναι ο δικός μας προϋπολογισμός (vid)

Γ. Μυλωνάκης; Είναι προϋπολογισμός ανάγκης