Ερωτήματα που αναμένουν υπεύθυνη απάντηση

Γράφει ο Σταύρος Μπαράκος

Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με τον Κωνσταντίνο Σαρόπουλο

Με την απόφαση 26/28-2-2023 (ΑΔΑ:6Π5ΗΩ6Θ-99Ν) του Δημοτικού Συμβουλίου αναμορφώθηκε πίστωση με κωδικό δαπάνης 00-6495.096 τελικού ποσού €19.000,00 για  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

Για λόγους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των δημοτών ερωτάται ο κ. Δήμαρχος:

  • Πόσα και κυρίως ποια κτίρια είναι;
  • Ποιες υπηρεσίες στεγάζονται σε αυτά;
  • Πότε κατασκευάστηκαν;
  • Πόσο καιρό τελούν σε καθεστώς παρανομίας;
  • Ποια Διοίκηση έδωσε έγκριση κατασκευής μη νόμιμων δημοτικών ακινήτων; 
  • Είναι τα μοναδικά; 
  • Το ποσό των 19.000,00€ είναι για ιδιώτες;
  • Γιατί οι υπηρεσίες του Δήμου δεν αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν τις διαδικασίες νομιμοποίησης και την παραπάνω εργασία;
  • Η διαδικασία θα διενεργηθεί με Διαγωνισμό ή με «απευθείας ανάθεση»;
  • Στα μη νομιμοποιημένα κτίρια απασχολούνται εργαζόμενοι; Έχουν πρόσβαση δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες; Είναι ασφαλής η πρόσβασή τους; Το γνωρίζουν πριν την είσοδό τους;

Και για να είναι σε όλους ξεκάθαρο παραθέτω τι ορίζει ο Νόμος ως «αυθαίρετες κατασκευές» και «αυθαίρετες αλλαγές χρήσης»:

Αυθαίρετη κατασκευή ορίζεται κάθε κατασκευή η οποία εκτελείται ή έχει εκτελεσθεί χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια ή καθ’υπέρβαση αυτής ή με άδεια που έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί.

Αυθαίρετη αλλαγή χρήσης είναι η μεταβολή της χρήσης χωρίς να έχει εκδοθεί η απαιτούμενη οικοδομική άδεια.

Αλήθεια κύριε Δήμαρχε,

Τώρα που έχουμε και Τμήμα Πολεοδομίας, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ελέγχους και να επιβάλουμε πρόστιμα; ΠΑΡΑΔΕΧΕΣΤΕ ότι στην περιουσία του Δήμου υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές;

Μην ξεχνάμε ότι και στην MARFIN υπήρχαν αυθαιρεσίες, που στοίχισαν ζωές αθώων, ανυποψίαστων εργαζομένων.

Επιτέλους! Σε όλα αυτά υποχρεούστε και έχετε υποχρέωση να ενημερώσετε και τον τελευταίο δημότη και κάτοικο του Δήμου μας, οπότε αναμένουμε τις απαντήσεις σας.

Όλα στο φως πλέον και η αρχή θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου 2023 μαζί με τους πολίτες, με Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Σαρόπουλο για να νομιμοποιηθεί κάθε παράνομο και να ταχτοποιηθεί κάθε μη ταχτοποιημένο.