Εν μέσω αναβρασμού συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου

Τη Δευτέρα 3 Απριλίου στις 8 το απόγευμα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ηρακλείου Αττικής στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο. Η συνεδρίαση αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τα δύο ρεπορτάζ της Έκφρασης, για την παιδική χαρά με τη διαρροή ρεύματος αλλά και το περιστατικό ηλεκτροπληξίας παιδιού το 2019, καθώς και την κατάρρευση του παραθύρου στο 1ο Γυμνάσιο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Δ.Σ. 5ο/2023

 1. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής, της με αρ. αποφ. 51/28-03-2023 (Α.Δ.Α. 9Ο6ΛΩΡ3-ΡΥΙ), σχετικά με την εισηγητική έκθεση Δ’ τριμήνου έτους 2022, ως προς τα
  αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022». (Εισηγ. κ. Π.Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 2. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 Δήμου Ηρακλείου
  Αττικής. (Εισηγ. κ. Π.Μπατσακούτσα – Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)
 3. «Πρόσληψη Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων 2022 -2023». ΣΧΕΤ: Το υπ΄αριθ. πρωτ. οικ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. (Εισηγ. κ. A.Bασιλόπουλος – Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)
 4. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. (Εισηγ. κ. Σ.Δρόσος –Εντεταλμένος Δ.Σ. για την Παιδεία κ. Ν. Σπυρόπουλος)
 5. «Λήψη κανονιστικής απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 6/15-03-2023 (Α.Δ.Α. 9ΓΑΦΩΡ3-3ΒΞ), με θέμα: Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στις περιοχές ήπιας κυκλοφορίας πέριξ των πλατειών Αγ. Τριάδος και Μανδηλαρά». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 6. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 7/15-03-2023 (Α.Δ.Α. Ψ0Ζ1ΩΡ3-Κ6Ψ), σχετικά με την δημιουργία και ρύθμιση κυκλοφορίας ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Νεότητας και Ρούμελης του Δήμου Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 7. «Λήψη απόφασης επί της εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, της με αρ. αποφ. 8/15-03-2023 (Α.Δ.Α. ΨΟ3ΥΩΡ3-ΧΡΛ), με θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 84/100 με έγκριση της οδού Ηλίου – μεταξύ της οδού Κων/νου Ωραιοπούλου και Ολύμπου – με δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 84β και επιβολή προκηπίων – στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής». (Εισηγ. κ. Ι.Γουλής – Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)
 8. «Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορους κατοίκους » (Α.Κ. του Τ.) (Εισηγ. κ. Χ.Δρέττα – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 9. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά
  αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». (Α.Δ. του Α.) ΠΡΩΤ. 6471 (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 10. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά
  αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». (Δ.Β. του Ι.) ΠΡΩΤ. 6469 (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)
 11. «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ποσού ύψους 1.000,00€ σε αιτούμενη προς τούτο, οικονομικά
  αδύναμη οικογένεια αναφορικά με την απόκτηση του πρώτου παιδιού». (Θ.Π. του Β.) ΠΡΩΤ.6470 (Εισηγ. κ. Α.Φωτοπούλου – Αντ/χος κ. Δ. Αϊβατζίδου)