Εμείς θα παραμείνουμε στα σπίτια μας

Το λόγο πήραν κάτοικοι της περιοχής