Έκπτωτος ο Αλ. Μουστόγιαννης – Κατηγορεί Μυλωνάκη

Αλέξανδρος Μουστόγιαννης

Έκπτωτος κρίθηκε ο Αλ. Μουστόγιαννης από το Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επειδή δεν ορκίστηκε εντός των νομίμων προθεσμιών.

Το Δήμαρχο Γιάννη Μυλωνάκη κατηγορεί για εμπάθεια ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης, δείχνοντάς τον ως υπεύθυνο της απόφασης.

..

Με απόφασή του ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος διαπιστώνει την έκπτωση του δημοτικού συμβούλου Αγίας Παρασκευής Αλέξανδρου Μουστόγιαννη επειδή δεν ορκίστηκε εντός των νομίμων προθεσμιών.

..

Μετά την απόφαση αυτή ο ο εκλεγείς Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης προσκαλεί την 1η επιλαχούσα του συνδυασμού «Αγία Παρασκευή Μια Γενιά Μπροστά» κα. Θεοδώρα (Δώρα) Ρουμελιώτη την Πέμπτη 11/01/2024 και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, ώστε να τελεστεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 52 του Ν. 3852/2010 ορκωμοσία της ως μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου” όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

..

Με ανάρτησή του απαντά ο Αλέξανδρος Μουστόγιαννης:

Ο εμπαθής και γεμάτος πολιτικό μίσος εναντίον μου Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Yiannis Mylonakis εδώ και δέκα μέρες από τότε δηλαδή που ανέλαβε ασχολήθηκε πως εγώ δεν θα ορκιστώ Δημοτικός Σύμβουλος και αύριο κάλεσε την πρώτη επιλαχούσα του συνδυασμού μας Dora Roumelioti.