Εκλογές στον Σύλλογο Ηπειρωτών “Άπειρος Γαία”

Εκλογές πραγματοποιούνται την Κυριακή 17 Ιουνίου 2024 στον Σύλλογο Ηπειρωτών Ν. Ιωνίας “Άπειρος Γαία”. Τα μέλη του Συλλόγου θα μπορούν να ψηφίσουν από τις 5.00′ μ.μ. έως τις 8.00′ μ.μ. Η διαδικασία θα λάβει χώρα στην αίθουσα του 5ου Γυμνασίου, Ανδρέα Κάλβου και Τζαβέλλα 2, ενώ σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 24 Ιουνίου 2024 στο ίδιο μέρος και τις ίδιες ώρες χωρίς την προϋπόθεση της απαρτίας.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. του Συλλόγου Ηπειρωτών Ν. Ιωνίας “Άπειρος Γαία” έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού και Λαογραφικού Συλλόγου Ηπειρωτών Νέας Ιωνίας Αττικής «Άπειρος Γαία», στη συνεδρίαση της Τετάρτης 24/04/2024, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης/Εκλογών, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και σε περίπτωση μη απαρτίας, την ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, ώρες 5μ.μ. – 8μ.μ.

Στη Γενική Συνέλευση, θα παρουσιαστούν ο Διοικητικός και ο Οικονομικός Απολογισμός, που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή και θα ζητηθεί από το σώμα της Γενικής Συνέλευσης η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Καταστατικό.

Υποψηφιότητες, για όλες τις θέσεις, γίνονται δεκτές μέχρι τις 17 Ιουνίου 2024, στις 12 π.μ. Μπορούν να παραδοθούν σε οποιοδήποτε μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, έχει επιλέξει, και θα ζητήσει εγγράφως απ’ το Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, την αίθουσα του 5ου Γυμνασίου, Ανδρέα Κάλβου και Τζαβέλλα 2, τις αναφερόμενες ημερομηνίες και τις ώρες 5-9 μ.μ. -εκεί που φιλοξενείται το χορευτικό μας τμήμα-, για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και των Εκλογών.

Ταυτόχρονα με τη Γενική Συνέλευση, θα γίνουν και αρχαιρεσίες για:

1. Την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Την εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Την εκλογή αντιπροσώπων στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας (Π.Σ.Ε.).

Εγγραφές νέων μελών μπορούν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να γίνουν και κατά τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Ως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, και τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε., αποφασίστηκε η καταβολή των πέντε (5) ευρώ.

Τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα παραπάνω, θα ανακοινωθούν εγκαίρως στα μέλη μας με νέα ανακοίνωση. Πιθανόν αλλαγή στη διεύθυνση ή την ημερομηνία, θα γίνει από το Δ.Σ. εφόσον παραστεί ανάγκη.