Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 6.30′ μ.μ. η 1η Ειδική Συνεδρίαση και 8.30′ μ.μ. η 2η τακτική.Αμφότερες οι συνεδριάσεις θα διεξαχθούν με το μεικτό σύστημα,δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς) και με τηλεδιάσκεψη- Ανακοίνωση του γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση – πρόσκληση σε διπλή (ειδική και τακτική) συνεδρίαση του Σώματος:

Καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν.3463/06 και στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 18:30‘ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέμα Εισηγητής

 1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2019 Οικονομική Επιτροπή

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.5043/23, που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

 1. Εργασιακό μέλλον των εργαζομένων με συμβάσεις στους Παιδικούς Σταθμούς Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Μεταμόρφωσης»
 2. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης Οικονομικού Έτους 2023 Οικονομική Επιτροπή
 3. Μετονομασία του Νέου Κλειστού Γηπέδου Μεταμόρφωσης (Χείρωνος 4, 14451) σε «Κλειστό Γήπεδο Μεταμόρφωσης Παναγιώτης Κωσταρέλος» & λήψη απόφασης Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 4. Έγκριση αγοράς οχήματος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) Διεύθυνση Καθαριότητας & Περιβάλλοντος
 5. Παράταση της σύμβασης για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Μεταμόρφωσης και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα Συλλογής Οχήματος Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 6. Έγκριση ή μη α) για την διεξαγωγή των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών (εμποροπανηγύρεις) β) για την συμμετοχή των πωλητών, γ) για την διάρκεια λειτουργίας των βραχυχρόνιων υπαίθριων αγορών δ) για την διακοπή της κυκλοφορίας των παρακείμενων οδών Διεύθυνση Οικονομικών
  Υπηρεσιών
 7. Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΣΥΠΑΛΗΤΤΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ» για την πραγματοποίηση εκδήλωσης, με αφορμή τον εορτασμό της Αγίας Παρασκευής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 8. Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 9. Έγκριση θέσεων για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο Δήμο Μεταμόρφωσης Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
 10. Παραχώρηση διαδρομής στην κολυμβητική δεξαμενή του Δήμου Μεταμόρφωσης, στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών για επιπλέον μέρες Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 11. Επέκταση ωραρίου έως την 12η νυχτερινή για την πραγματοποίηση συναυλιών Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
 12. Συμμετοχή του Δήμου Μεταμόρφωσης ως ιδρυτικό μέλος στην υπό σύσταση ΑΜΚΕ με την επωνυμία “Κέντρο Περίθαλψης-Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων (ΚΕΠΥΑ-REX) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
 13. Δωρεά εξοπλισμού στο σύνδεσμο αιμοδοτών, δωρητών οργάνων σώματος και μέριμνας υγείας “Κωστάκης Μεσογίτης” Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Πληροφορικής
 14. Πρωτόκολλο Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Επιτροπή Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων
 15. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης
 16. Επανεπιβολή ή μη της αρθείσης απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Ματσιούλα Πέτρου και Ματσιούλα Δημητρίου η οποία βρίσκεται στο Ο.Τ 312 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 17. Αίτημα του Σωματείου Επαγγελματιών Μικροπωλητών ¨ΝΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ” για την χρονική παράταση λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ για το 2023 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής