Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 με την πρώτη συνεδρίαση να ξεκινάει στις 6.00′ μ.μ. και την δεύτερη να ξεκινάει στις 8.00′ μ.μ. – Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος.

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκαν οι παρακάτω δυο ανακοινώσεις – προσκλήσεις σε συνεδρίαση του Σώματος που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και κατά τις ώρες 6.00′ μ.μ. η πρώτη και στις 8.00′ μ.μ. η δεύτερη:

1.ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν. 3463/06 και στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο
του Δήμου Μεταμόρφωσης
(διεύθυνση Λητούς και Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

  1. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης 2018 Οικονομική Επιτροπή

2.ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς και Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Έγκριση Πρακτικών: 1ης, 2ης, 5ης, 9ης, 10ης,11ης,12ης και 14ης Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, έτους 2022.

Α/Α Θέματα Εισηγητής

1. Έγκριση κατάθεσης πρότασης στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ για τον ορισμό και κατασκευή
στάσης του Μετρό στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεταμόρφωσης (Γραμμές 4 και 5) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2.Σύναψη σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του αρ.99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των
Δήμων Νέας Ιωνίας και Μεταμόρφωσης ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων Υπηρεσίας
Δόμησης (Υ.Δ.Ο.Μ) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Μεταμόρφωσης οικονομικού έτους 2023 Οικονομική Επιτροπή
4.Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024 – 2027
του υποτομέα των ΟΤΑ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
5.Έγκριση κριτηρίων επιλογής για εγγραφή και επανεγγραφή, βρεφών και νηπίων στους Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2023-2024 Διεύθυνση Κοινωνικής
Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
6.Διαμόρφωση μηνιαίων οικονομικών εισφορών που θα καταβάλουν οι οικογένειες των φιλοξενούμενων παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς για το σχολικό έτος 2023-2024 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
7.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής & επανεγγραφής στους Παιδικούς, Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Μεταμόρφωσης για το σχολικό έτος 2023 – 2024 Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας
8.Έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεταμόρφωσης Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
9.Ανάθεση της χορήγησης διατακτικών προμήθειας αναγκαίων ειδών διατροφής σε άπορους κατοίκους του Δήμου Μεταμόρφωσης για τις εορτές του Πάσχα έτους 2023 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
10.Οικονομική ενίσχυση εξυπηρετούμενων των Κοινωνικών Δομών Επιτροπή Κοινωνικών
Υποθέσεων και Πρόνοιας
11.Διαγραφή ή μη οφειλών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
12.Διαγραφή βεβαιωμένων ποσών Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
13.Αλλαγή χρήσης οχήματος Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος
14.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
15.1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε και Αιτιολογική Έκθεση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου & 1ου Γυμνασίου Μεταμόρφωσης» Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας
16.Παραχώρηση Κοινόχρηστου Χώρου για την προώθηση των σκοπών του συλλόγου «Φροντίδα Φιλοζωική Ένωση Μεταμόρφωσης» Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
17.Παραχώρηση χώρου του 7ου Νηπιαγωγείου Μεταμόρφωσης στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για πραγματοποίηση Πασχαλινού Bazaar. Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
18.Παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων και δυο αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης, στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για την πραγματοποίηση διαφόρων δράσεων Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
19.Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «Κ. Παπαναστασίου ΑΒΕΕ» για την προμήθεια επίπλων γραφείου για το ΚΕΠ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
20.Χρονική παράταση της σύμβασης του Δήμου με την επιχείρηση «Επίγραμμα Αριστείδης Μητσόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» για την προμήθεια επιγραφών-γραφιστικών για το ΚΕΠ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών