Δημοτικό Συμβούλιο στη Λυκόβρυση-Πεύκη την Παρασκευή

Την Παρασκευή 17/03 στις 18.00 θα συνεδριάσει μεικτά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, στο Δημαρχείο (Βενιζέλου Ελευθερίου 15Α, Πεύκη). Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση ή μη γνωμοδότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής περί αιτήματος μετάθεσης της ημερομηνίας παράδοσης στο πλαίσιο της υπ.αρ. 39839/22-7-2022 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ & ΑΡΠΑΓΗ».
2. Έγκριση απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2021 του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
3. Αντικατάσταση μελών Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
4. Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού μέλους του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.
5. Κατανομή των επιχορηγήσεων από Δημοτικό Φόρο στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας: α) ποσού 15.000,00 ευρώ για λειτουργικές δαπάνες (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90) / ΚΑ Εξόδων 00.6715.0002 β) ποσού 20.000,00 ευρώ για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (ποσοστό Δ.Φ/Ν.1892/90) / ΚΑ Εξόδων 00.6715.0003.
6. Επιχορήγηση ποσού 400,00 ευρώ για την κάλυψη μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους, των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων, στις οποίες έχει διεξαχθεί ο πανελλήνιος διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ2Γ/2022).
7. Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 1ου Λυκείου Πεύκης στο σύλλογο «σπαλπ» για τις αθλητικές δραστηριότητες των τμημάτων επιτραπέζιας αντισφαίρισης.
8. Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 1ου Λυκείου Πεύκης στο Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. προκειμένου να πραγματοποιηθεί η έκθεση και το bazaar Δημιουργών τέχνης του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π.