Δήμος Περιστερίου:Σύστημα Πυρανίχνευσης στο Πάρκο Νέας Ζωής

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Περιστερίου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμος Περιστερίου τοποθέτησε και έθεσε σε πιλοτική λειτουργία ένα υπερσύγχρονο Σύστημα Πυρανίχνευσης J.B.S. (S.H.E.P.), στον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου της πόλης, στο Πάρκο Νέας Ζωής.

Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, σε δήλωσή του, τονίζει ότι: «Ο Δήμος Περιστερίου είναι πρωτοπόρος στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των συνεπειών μιας πυρκαγιάς είναι η πρόληψη, η άμεση ανίχνευση και κατάσβεση στο αρχικό της στάδιο».

Το σύστημα πυρανίχνευσης προσφέρει τον ταχύτατο εντοπισμό ή τον επιτόπιο προσδιορισμό της εξέλιξης της πυρκαγιάς, με αποτέλεσμα να αποτρέπονται οι μεγάλες συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνία, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ανθρώπινου δυναμικού.