Δήμος Περιστερίου:Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

..

Σε δελτίο τύπου το οποίο εξέδωσε το Συμβουλευτικό κέντρο γυναικών του Δήμου Περιστερίου,γίνεται αναφορά τόσο στην ιστορία της παγκόσμιας Ημέρας της γυναίκας ,στην θέση της χώρας μας στην ισότητα των φύλων καθώς και στην ιδιότητα και τις υπηρεσίες του συμβουλευτικού κέντρου δήμου Περιστερίου.

.

Πιο αναλυτικά το δελτίο τύπου:

.

Όπως είναι γνωστό, η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως “Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας” ή “Διεθνής Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών”, με απόφαση του ΟΗΕ, ήδη από το 1977.

.

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο έχει κατοχυρωθεί νομοθετικά τόσο σε εθνικό όσο και σε υπερεθνικό (ευρωπαϊκό- περιφερειακό, παγκόσμιο) επίπεδο. Ωστόσο, παρά τη ρητή κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, έμφυλες ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται σε διάφορες πτυχές της ζωής μας, κατά τρόπο εμφανή ή λανθάνοντα.

.

Δυστυχώς, παρά τα πολλά βήματα που έχουν ήδη γίνει και έχουν οδηγήσει σε βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με το παρελθόν, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι, συνολικά μιλώντας, η γυναίκα συνεχίζει να βρίσκεται σε υποδεέστερη θέση στην κοινωνία, αντιμέτωπη με προκαταλήψεις και στερεότυπα από το παρελθόν.

.

Το συμπέρασμα αυτό, άλλωστε, αποτυπώνεται και στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων (Gender Equality Index) του EIGE για το 2022 (68,6% η επίδοση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, 53,4% η επίδοση της Ελλάδας – μικρή αύξηση βαθμολογιών, σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

.

Είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί, μπορούν να γίνουν ακόμα περισσότερα. Ας έχουμε υπόψη μας ότι και η ίδια η κοινωνία είναι πιο έτοιμη πλέον να συζητήσει ανοιχτά για αυτή τη θεματική, με τελικό στόχο την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας των φύλων.

.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Περιστερίου αποτελεί μια υποστηρικτική δομή, που απευθύνεται κατά κανόνα σε γυναίκες που υφίστανται ή έχουν υποστεί βία/κακοποίηση, καθώς και σε γυναίκες από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (π.χ. άνεργες, μονογονείς, ΑμεΑ, μετανάστριες κ.τ.λ.). Οι υπηρεσίες του (ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας, κοινωνική στήριξη,
ψυχολογική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική, εργασιακή στήριξη) παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ και καλύπτονται από ΑΠΟΡΡΗΤΟ.