«Δεν κυνηγάμε “σκίες” όπως κάποιοι άλλοι», απαντά ο Γ. Μυλωνάκης

«Όποιος αγνοεί την πραγματικότητα προφανώς στόχο έχει μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων», απαντά στον Κ. Τσιαμπά ο Γ. Μυλωνάκης σχετικά με την διαδικασία κήρυξης του Αλ. Μουστόγιαννη ως έκπτωτου.

Σημειώνει πως «μας προκαλεί ειλικρινή προβληματισμό η εμμονή του κ. Τσιαμπά να αποδεχθεί ακόμα και σήμερα την πραγματικότητα, με δεδομένο μάλιστα ότι για το εν λόγω ζήτημα έχουμε τοποθετηθεί επανειλημμένα και με σαφήνεια».

Αναφέρει ακόμα: “Ωστόσο επειδή εμάς δεν μας «κουράζει» ποτέ η αλήθεια, για μία ακόμη φορά σχετικά με το θέμα της έκπτωσης του κ. Μουστογιάννη, διευκρινίζουμε τα εξής:

· Ο κ. Μουστόγιαννης όφειλε να είχε ορκιστεί ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου είτε έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 είτε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024 σε περίπτωση που είχε ενημερώσει εγγράφως ότι συνέτρεχαν λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας, δίχως να επικαλείται λόγους γενικούς, αόριστους ή αναπόδεικτους. Ωστόσο δεν παραβρέθηκε σε καμία από τις 2 ορκωμοσίες.

· Επισημαίνεται πως στην εγκύκλιο 1275, αρ. πρωτ. 103635/1-12-2023 “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ” του Υπ. Εσωτερικών, αναφέρεται ρητώς “…., εάν ο ενδιαφερόμενος δεν δώσει όρκο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του, εκτός από την περίπτωση της αντικειμενικής αδυναμίας….»

· Μετά την απουσία του κ. Μουστογιάννη και από τη δεύτερη ορκωμοσία, χωρίς μάλιστα να προσκομίσει δικαιολογητικά αντικειμενικής αδυναμίας όπως υποχρεούται από την παραπάνω εγκύκλιο, ο Δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Μυλωνάκης είχε κάθε δικαίωμα, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, να προχωρήσει στην πρόσκληση του αμέσως επόμενου υποψηφίου του συγκεκριμένου συνδυασμού να προσέλθει στο Δημαρχείο για να ορκιστεί, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η κα Θεοδώρα Ρουμελιώτη.

· Ωστόσο ο κ. Μυλωνάκης, αν και δεν όφειλε, παράλληλα με την πρόσκληση στην κα Ρουμελιώτη απέστειλε σχετικό ερώτημα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και δεν προχώρησε στην ορκωμοσία της κας Ρουμελιώτη, μέχρι να λάβει την απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

· Στη Διαπιστωτική Πράξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με Α.Π. 2845/09-01-2024 αναφέρονται σαφώς τα εξής: «ο εκλεγείς στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023, ως δημοτικός σύμβουλος Αγίας Παρασκευής κ. Αλέξανδρος Μουστόγιαννης, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμά του, λόγω του γεγονότος ότι δεν έδωσε τον όρκο ή τη ρητή διαβεβαίωση του άρθρου 37 του Ν. 4804/2021, εντός της εκ νόμου οριζόμενης προθεσμίας».

Αυτή είναι η πραγματικότητα και όποιος εννοεί να μην τη βλέπει, προφανώς στόχο έχει μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων προς όφελος άραγε ποιου;

Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή προτεραιότητα της νέας δημοτικής αρχής είναι να ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος της, όπως δεσμεύθηκε στους δημότες της Αγίας Παρασκευής και όχι να κυνηγά «σκιές» όπως επιλέγουν κάποιοι άλλοι”.