Conference League: Συγκέντρωση για τη μετατροπή σχολείων σε πάρκινγκ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο δημοτικό συμβούλιο σήμερα (27.03) στις 19.00 διοργανώνει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας διαμαρτυρόμενη για το σχέδιο μετατροπής των προαυλίων των σχολείων σε πάρκιγνκ για τις ανάγκες του τελικού του Conference League.

Η σχετική πρόταση που κατατίθεται στο ΔΣ αφορά τα προαύλια του 2ου Δημοτικού, του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου. Το θέμα έχει εδώ και καιρό προκαλέσει αντιδράσεις εντός κι εκτός συμβουλίου, ενώ πρόσφατα την αντίθεση τους εξέφρασαν και 25 καθηγητές των παραπάνω σχολείων.

Με ανακοίνωση της η Ένωση αναφέρει:

«Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου μας , οι Σύλλογοι Γονέων του 2ου Δημοτικού, του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου, οι Σύλλογοι Διδασκόντων του 1ου Νηπιαγωγείου, του 2ου Δημοτικού Σχολείου, του 1ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, η Γ’ ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Ο Αριστοτέλης’ έχουν εκφράσει την κάθετη αντίθεσή τους.

Τα σχολεία των παιδιών μας είναι για τους γονείς χώροι ιεροί. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ούτε ως αλάνες πάρκινγκ, ούτε ως αποθήκες αδρανών υλικών (όπως έγινε απόπειρα με το 1ο ΕΠΑΛ) ούτε ως αποθετήριο κτηνοτροφών (όπως συνέβη με την αίθουσα «Ιωάννης Κακριδής» του παλιού 3ου Γενικού Λυκείου).

Απαιτούμε σύγχρονα και ασφαλή σχολεία για τα παιδιά μας. Αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητα και όχι η υπονόμευση του σχολικού χαρακτήρα των χώρων. Απαιτούμε να αναγερθεί επιτέλους η νέα πτέρυγα και να απομακρυνθούν τα κοντέινερ της ντροπής από το 1ο Λύκειο, να επιδιορθωθούν επιτέλους τα επικίνδυνα προαύλια.

Θέλουμε σχολεία ανοικτά για τα παιδιά μας όχι για αυτοκίνητα. Με χώρους κατάλληλους και προσωπικό για δωρεάν προγράμματα αθλητισμού και πολιτισμού για τα παιδιά της γειτονιάς».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου είναι τα εξής:

  1. Έγκριση ψηφίσματος του Δικτύου Γυναικών Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδόνας για την σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.
  2. Ορισμός Προέδρου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εξέτασης αιτημάτων για κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
  3. Ορισμός επιτροπής μηχανισμού Πιστοποίησης για την παρακολούθηση των όρων της υπ.αρ.3475/27-10-2023 απόφασης ένταξης της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 6002480, και του Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης Υποέργου με ίδια μέσα.
  4. Χορήγηση άδειας χρήσης αύλειων χώρων σχολείων του Δήμου ως χώρων στάθμευσης, αποκλειστικά για τις ανάγκες διεξαγωγής του τελικού UEFA Europa Conference League στις 29/5/2024.
  5. Καθορισμός α) των ημερομηνιών διεξαγωγής του εορτασμού της Πρωτομαγιάς 2024,  β) των τελών χρήσης πεζοδρομίου για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς 2024 και γ) των κατηγοριών των ευπαθών ομάδων και των σχετικών δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν ώστε να δικαιούνται έκπτωση στα ανωτέρω τέλη, βάσει της αριθ. 77/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημ. Επιτροπής.
  6. Έγκριση αιτήματος αυτοκινητιστών για την χωροθέτηση θέσης στάσης-στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Προύσης – Νέα Φιλαδέλφεια, βάσει της αριθ. 78/2024 απόφασης-εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής.
  7. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής εξειδικευμένων μελετών για το έτος 2024, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.
  8. Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης α) της κ. Φωτεινής Αγγελοπούλου και β) του κ. Βασιλείου Αγγελόπουλου, περί παραχώρησης δικαιώματος χρήσης θέσης περιπτέρου, ευρισκόμενου ΝΑ της Κεντρικής Πύλης του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
  9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή λειτουργούντων Βρεφικών, Παιδικών, Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.22/2019).