Δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεταμόρφωση την ίδια μέρα

Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2022 12:18 | Μεταμόρφωσης
Δεύτερο Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεταμόρφωση την ίδια μέρα
|||

       Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 στις 8.00' μ.μ., ακριβώς μετά τη συνεδρίαση με αποκλειστικό θέμα την τοποθέτηση "μπαλονιού" στο 4ο Γυμνάσιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς). Κύρια θέματα της συνεδρίασης ο ορισμός προέδρου και Δ.Σ. στην Κοινωφελή,όπως και σε άλλες δημοτικές επιτροπές - Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

       Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

      Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας την 643/21 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 5 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18,

 

      καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1 Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

2 Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων (άρθρο 7 παρ.1 του Π.Δ. 270/1981) για το έτος 2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

3 Ορισμός μελών επιτροπής καθορισμού τιμήματος για απευθείας εκποίηση ακινήτων του Δήμου (άρθρο 186 παρ.5 Ν. 3463/2006) για το έτος 2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

4 Ορισμός μελών επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων (άρθρο 199 παρ.6 του Ν.3463/2006 ) για το έτος 2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

5 Ορισμός μέλους Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

6 Συγκρότηση οργάνου για τη σφράγιση – αποσφράγιση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και την εκτέλεση διοικητικών πράξεων των καταστημάτων & επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

7 Συγκρότηση οργάνου παρακολούθησης & παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών για το έτος 2022 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

8 Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 344/19 Απόφασης περί καθορισμού επιτρεπόμενου αριθμού αδειών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 2734/99 & πρόσθετων όρων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

9 Ορισμός Μελών Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

10 Έγκριση εισόδου – εξόδου & απαλλαγή από απότμηση – υποβιβασμό στάθμης πεζοδρομίου του εργαστηρίου catering της εταιρίας “FOOD & STYLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ” που βρίσκεται στο Ο.Τ 59 του Δήμου Μεταμόρφωσης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

11 Κατάπτωση πρανών στον Κηφισό, έλεγχος ευστάθειας της μεταλλικής γέφυρας της οδού Μαρμάρων και λήψη μέτρων για την ασφάλεια των διερχόμενων, πεζών & οχημάτων Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

12 Κανονιστική απόφαση για τη δημιουργία διάβασης πεζών επί της οδού Ε. Βενιζέλου & Χλόης Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 61e171ccd804b3fd51c7bf8e στις 14/01/22 15:10

13 Τοποθέτηση καθρέπτη στη διασταύρωση των οδών Αλεξανδρουπόλεως & Ημαθίας Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

14 Αίτηση για την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για φορτοεκφορτώσεις καταστήματος επιχείρησης επί της οδού Ικαρίας αρ. 2 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

15 Έγκριση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Cogniplat στον Συμβουλευτικό Σταθμό για την Άνοια, Του Πανεπιστήμιου Αιγαίου Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας

Θέλετε να λαμβάνετε τις σημαντικότερες ενημερώσεις;

Please enable the javascript to submit this form

Συνεντεύξεις

Προβλήματα δημιουργεί η μεταφορά του καταφυγίου αδέδποτων ζώων από το άλσος (βίντεο)
Προβλήματα δημιουργεί η μεταφορά του καταφυγίου αδέδποτων ζώων από το άλσος (βίντεο)
Δείτε όλες τις συνεντεύξεις

Δελτία ειδήσεων

Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δείτε όλα τα δελτία ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας διοίκησης μετά την εποχή του COVID-19
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: Προκλήσεις και προοπτικές της δημόσιας διοίκησης μετά την εποχή του COVID-19
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Παρασκήνιο

Ο ψαράς προειδοποιούσε για το μόλο,ο πρωθυπουργός γελούσε και τον καλούσε να στοιχηματίσει...ο μόλος διαλύθηκε! (βίντεο)
Ο ψαράς προειδοποιούσε για το μόλο,ο πρωθυπουργός γελούσε και τον καλούσε να στοιχηματίσει...ο μόλος διαλύθηκε! (βίντεο)
Δείτε το παρασκήνιο