Displaying items by tag: δημος ηρακλειου αττικης

     Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 στις 6.30' μ.μ. - Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης για τους εμβολιασμένους αιρετούς και με τηλεδιάσκεψη για τους ανεμβολίαστους.Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

     

     Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

    Προς τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

- το υπ’ αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) έγγραφο του ΥΠΕΣ σχετικά με την σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για συνεδριάσεις κεκλεισμένων των θυρών για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας.

-Το ΦΕΚ Β΄ 4206 /12.09.2021 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 « Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους » και σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10 «νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο» τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά (πέντε 5) τ.μ. χρήση μάσκας και αντισηπτικού.

-Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24.9.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ αρ.εγκυκλίου 643 με (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ παράγραφος Α.3 ,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2 , με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76),τα συλλογικά όργανα των Δήμων, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 μπορεί να συγκαλούνται α) δια ζώσης β) μέσω τηλεδιάσκεψης γ) για ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς

 

Καλείσθε σε Τακτική MEIKTH Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα διεξαχθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, στις 01/12/2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30, (σε κάθε περίπτωση, η συνεδρίαση θα ξεκινήσει μετά την λήξη της 22ης συνεδρίασης) ύστερα από την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 22804/26-11-2021 έγγραφη πρόσκληση (23η ) του Προέδρου, η οποία εστάλη ηλεκτρονικά σε καθέναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169)2, με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1 του άρθρου 10 της από της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παράγραφος Α.3 με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

 

1. «Έγκριση και Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Έτους 2022 του Δήμου Ηρακλείου Αττικής.» (Εισηγ. κ. Μ. Καραμπατσου - Αντ/χος κ. Η. Μπάρμπας)

2. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 234/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τoν «Καθορισμό του συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και της αξίας των ακινήτων και της ακάλυπτης έκτασης που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

3. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 235/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 (Ανταποδοτικά τέλη)». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

4. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 236/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό συντελεστή του φόρου επί των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

5. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 237/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τον «Καθορισμό συντελεστών τελών χρήσεως πεζοδρομίων και πλατειών και γενικά κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

6. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 238/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τoν «Καθορισμό συντελεστών τελών Διαφήμισης για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Π. Λάμπρου - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

7. Διαβίβαση της υπ’ αριθμόν 239/18-11-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τoν «Καθορισμό συντελεστή τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρήσης υπεδάφους, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Ε. Χιώτη - Αντ/χος κ. Κ. Γεωργοπούλου)

8. ¨Καταβολή εξόδων παράστασης στην Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής»¨. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου - Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

9. ¨Έγκριση τακτικής επιχορήγησης στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής», χρηματικού ποσού 2.000.000,00 € για το οικονομικό έτος 2022. (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου - Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

10. «Ορισμός Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτων, για το έτος 2022». (Εισηγ. κ. Α. Αντωνοπούλου - Αντ/χος κ. Μ. Ζούρου)

11. Ανάκληση της αριθμ. 141/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης για την έγκριση διοργάνωσης συναυλίας στις 18 Δεκεμβρίου 2021 στην Κεντρική Πλατεία. (Εισηγ. κ. Ν. Τριανταφυλλόπουλος - Αντ/χος κ. Μ. Ιγγλέζη)

Published in Ηρακλείου

     Ο ανεξάρτητος σύμβουλος Δήμου Ηρακλείου και υποψήφιος για τον δημαρχιακό θώκο στις επόμενες εκλογές, Νίκος Μπαρμπούνης, προέβη στην παρακάτω δήλωση με αφορμή την Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών:

 

     Η 25η Νοεμβρίου έχει ανακηρυχτεί από τον Ο.Η.Ε. ως Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

 

     Τα καταγεγραμμένα στοιχεία και ο αριθμός των γυναικών που έχουν υποστεί σωματική βία σύμφωνα με επίσημες έρευνες αγγίζει τα 13 εκατομμύρια παγκοσμίως.

 

    Δυστυχώς, οι συνθήκες εγκλεισμού, όπως αυτές επιβλήθηκαν για την αναχαίτιση της μετάδοσης του θανατηφόρου ιού, επιδείνωσαν το πρόβλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι την πρώτη περίοδο της πανδημίας του Covid-19,το Συμβούλιο της Ευρώπης αναφέρθηκε στη βία κατά των γυναικών με τον όρο «σκιώδης πανδημία». Τα ποσοστά έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν. Οι γυναίκες σε όλο τον πλανήτη εξακολουθούν να υφίστανται τόσο σωματική όσο και ψυχολογική βία, με τραγική αύξηση μάλιστα των γυναικοκτονιών.

 

     Η εξάλειψη της βίας μας αφορά ΟΛΟΥΣ. Η άσκηση βίας, οιασδήποτε μορφής, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ανεκτή από κανέναν. Ακούμε, Αντιδρούμε, Βοηθάμε, Υποστηρίζουμε κάθε συνάνθρωπό μας που δέχεται βία. Παρεμβαίνουμε, Καταγγέλλουμε, Περιθωριοποιούμε όποιον ασκεί βία.

 

      Είναι καθήκον μας ως κοινωνίες να σταθούμε ουσιαστικά δίπλα σε κάθε θύμα. Είναι καθήκον μας ως γονείς να καλλιεργήσουμε το σεβασμό των φύλων στα παιδιά μας. Είναι καθήκον μας ως αυτοδιοικητικοί να υπερασπιστούμε και να διαφυλάξουμε τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών μέσω δομών και υπηρεσιών στις οποίες μπορούν να προστρέξουν και να ζητήσουν βοήθεια.

 

Ας βάλουμε τέλος στο φόβο και την ανασφάλεια!

Ας κάνουμε τον κόσμο μας πιο πορτοκαλί!

Νίκος Μπαρμπούνης
Υποψήφιος Δήμαρχος
Ηρακλείου Αττικής

Published in Ηρακλείου

      Από το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου Ηρακλείου Αττικής εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

     Ένα νέο κύκλο εργασιών ανακαίνισης – βελτίωσης των κτιρίων και του εξοπλισμού των παιδικών του σταθμών ολοκλήρωσε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής, προκειμένου να διαμορφώσει ένα ακόμα καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά της πόλης που φιλοξενούνται στις δημοτικές δομές. Σε αυτό το πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η ανάπλαση των παιδικών χαρών εντός των σταθμών της Βορείου Ηπείρου και της Ναρκίσσων, η διαμόρφωση της εισόδου του σταθμού της Χρ. Βασιλείου, βαψίματα και μονώσεις στα σημεία των παιδικών σταθμών όπου υπήρχε ανάγκη, ενώ έγινε «φρεσκάρισμα» του καινούργιου σταθμού της οδού Χρυσανθέμων μετά τα πρώτα αυτά χρόνια λειτουργίας του.

 

     Θυμίζουμε, πριν λίγους μήνες, όταν οι σταθμοί παρέμειναν κλειστοί στην περίοδο της καραντίνας, ο Δήμος και ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας είχαν πραγματοποιήσει τις πιο «βαριές» απαιτούμενες εργασίες για την αναβάθμιση των σταθμών που έχριζαν παρέμβασης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, μονώσεις σε ταράτσες και τοίχους, ανακατασκευή των μπάνιων κ.α.

 

     Διαβάστε κι αυτό: Νέες διοικήσεις στα νομικά πρόσωπα του Δήμου Ηρακλείου Αττικής

 

     «Είμαι χαρούμενη που η λήξη της θητείας μου στην προεδρεία του ΟΠΑΚΜ συνδυάζεται με την ολοκλήρωση μιας ευρείας ανακαίνισης στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας, η οποία ξεκίνησε πέρυσι τέτοια εποχή και τελείωσε πριν από λίγες ημέρες. Ευχαριστώ από καρδιάς την διευθύντρια και όλους τους εργαζόμενους – συνεργάτες του Οργανισμού, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για την γόνιμη συνεργασία και την συμβολή τους για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι ευαίσθητοι τομείς των ΚΑΠΗ και των παιδικών σταθμών. Παρόλο που θα συνεχίσω να προσφέρω στην πόλη από την θέση της αντιδημάρχου Διοίκησης, στην οποία με εμπιστεύθηκε ο δήμαρχος, Νίκος Μπάμπαλος, παραμένω στο ΔΣ του ΟΠΑΚΜ και είμαι έτοιμη να βοηθήσω όπου χρειαστεί. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Ασημίνα Παναγιωτακοπούλου που αναλαμβάνει πλέον τα ηνία», το μήνυμα της απερχόμενης προέδρου και νέας αντιδημάρχου, Μαριάννας Ζούρου.

 

      Διαβάστε κι αυτό: Κοινωνικό μέρισμα: Το φορολογητέο εισόδημα κόβει συνταξιούχους από τα 250 ευρώ, αποκλείονται άνεργοι και αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό

Published in Ηρακλείου

Συνεντεύξεις

Η Μαρίνα Παπαχριστοδούλου,Δημοτική σύμβουλος Βριλησσίων και πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης "Cine Δράση" στο "Συμβαίνει Τώρα"
Η Μαρίνα Παπαχριστοδούλου,Δημοτική σύμβουλος Βριλησσίων και πρόεδρος της κινηματογραφικής λέσχης "Cine Δράση" στο "Συμβαίνει Τώρα"
Δείτε όλες τις συνεντεύξεις

Δελτία ειδήσεων

Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δελτίο Ειδήσεων 17.09.2021
Δείτε όλα τα δελτία ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα η παρουσίαση του βιβλίου του ΚΕΜΙΠΟ με τίτλο: Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821
Πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα η παρουσίαση του βιβλίου του ΚΕΜΙΠΟ με τίτλο: Η συμμετοχή των Μικρασιατών στην Επανάσταση του 1821
Δείτε όλες τις εκδηλώσεις

Παρασκήνιο

Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας κατά Μητσοτάκη – Γεωργιάδη: "Φτάνει πια ο εμπαιγμός σας"
Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας κατά Μητσοτάκη – Γεωργιάδη: "Φτάνει πια ο εμπαιγμός σας"
Δείτε το παρασκήνιο