Β. Καραβάκος: Οδηγεί σε καταστροφικά αποτελέσματα ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων (video)

|||

|||

..
..
..

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της ΠΕΔΑ συζητήθηκε ο περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), που υπερψηφίστηκε 47-47 στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο Βασίλης Καραβάκος, εκπροσωπώντας τον Συντονισμό Αιρετώντάχθηκε ενάντια στο σχεδιασμό της Περιφέρειας, ο οποίος, όπως εξήγησε προωθεί την καύση απορριμμάτων και απομακρύνεται από τη λογική της διαλογής στην πηγή και τη μείωση των αποβλήτων.

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του παρακάτω:

– Προωθείται η καύση σκουπιδιών

– Πανάκριβη και καταστροφική αντιπεριβαλλοντολογική πρακτική

– Μόνη σοβαρή λύση, η αποκεντρωμένη διαχείριση. Εμείς εδώ προχωράμε σε μονάδες με κεντρική συσσώρευση.

– Παραβιάζονται βασικές πτυχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Βασική προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των αποβλήτων. Αντίθετα, με το σχεδιασμό της Περιφέρειας οδηγούμαστε σε εγγυημένες ποσότητες απορριμμάτων

– Η βασική διαχείριση γίνεται σε κεντρικές μονάδες και όχι εκεί που παράγεται το απόρριμμα, δηλαδή απορρίπτεται η διαλογή στην πηγή

– Οι στόχοι που μπαίνουν για τη μείωση της ταφής είναι εσκεμμένα υπερβολικοί προκειμένου να επιβληθεί η καύση.

Δείτε ακόμα: ΣΟΚ – Βιβλία του δικτάτορα Παπαδόπουλου μοιράζει το ΑΠΘ!