Β. Καραβάκος: “Δεσμεύτηκε προσωπικά” αλλά δεν τα έκανε

Η επικοινωνιακή παραπλάνηση στην οποία διακρίνεται η δημοτική αρχή και ο κ. Σαραούδας χρειάζονται απαντήσεις. Τις δώσαμε και στο δημοτικό συμβούλιο …

– “4 χρόνια έχετε κάνει την πόλη νεκροταφείο. Απουσιάζει κάθε πολιτιστική εκδήλωση”

..

– “Περιμέναμε να ρίξετε κάποιες μάντρες (που έπρεπε να έχουν πέσει από το 2019) 4 χρόνια. Κλεισθένους και Ναυαρίνου έπρεπε να έχουν ανοίξει και όχι να ταλαιπωρείτε την πόλη 3,5 επιπλέον χρόνια για να κάνετε προεκλογική πολιτική”

..

– “Πρέπει να σκοτωθεί κάποιο παιδί για να κάνετε δυο 3D διαβάσεις στην Τατοϊου για το 2ο Λύκειο; Δυο παλόμενα φώτα; Μας κοροϊδεύετε με το πρόγραμμα “Τρίτσης” που έχετε καταθέσει και περιμένετε;”

..

Στα υπεσχεθέντα αλλά μη υλοποιηθέντα ήταν:

– το κτήμα Δηλαβέρη

– η εκτός σχεδίου περιοχή (ΒΙΟ.ΠΑ – ΒΙ.ΠΕ)

– το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου

– το 3ο κλειστό γυμναστήριο

– ο πολιτιστικός οργανισμός