Β. Καραβάκος: Μέτωπο απέναντι στη νεοφιλελεύθερη λαίλαπα