Β. Καραβάκος: Αδιαφορεί η δημοτική αρχή Σαραούδα για το μαζικό αθλητισμό (βίντεο)

|||

|||

        Το πόσο σας νοιάζει ο μαζικός αθλητισμός φαίνεται από το ότι δίνετε στο κοινό 2 ώρες από τις 150 εβδομαδιαίως των γυμναστηρίων – Τοποθέτηση του Επικεφαλής της “Συμμαχίας Πολιτών για τη Μεταμόρφωση” στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης και κατά τη διάρκεια συζήτησης για την κατανομή του χρόνου που δίνεται για προπόνηση στα σωματεία της πόλης και για τον μαζικό αθλητισμό στους αθλητικούς χώρους δικαιοδοσίας του Δήμου.

 

       Τα κυριότερα σημεία της  τοποθέτησης του επικεφαλής της Συμμαχίας Πολιτών για τη Μεταμόρφωση στο θέμα της κατανομής των αθλητικών χώρων σε σωματεία και κοινό για τη χρονιά 2022 – 2023 :

 
– Καταθέτουμε μια συμβιβαστική πρόταση, που θα δώσει χώρο σε όλους αναλογικά χωρίς να “πνίξει” κάποιο σωματείο.
– Τριπλασιάζουμε τις ώρες του κοινού, όσων δεν ανήκουν σε κάποιο σωματείο αλλά θέλουν απλά να αθληθούν.
– Η πρότασή μας έχει ως κριτήριο την πρόσβαση όλων, με ισότιμο τρόπο στα γυμναστήρια.
– Στο Δήμο μας δεν υπάρχουν κριτήρια, η κατανομή των ωρών γίνεται με κριτήριο του ποιος είναι “κολλητός”, ή αν θα γίνει “κολλητός”
– Τρια χρόνια της διοίκησης Σαραούδα δεν έχει γίνει κανένας καινούργιος αθλητικός χώρος. Μόνο ΘΑ…γίνουν κλπ
– Δεν υπάρχει επίσημη, έγκυρη καταγραφή για το πως και από πόσους χρησιμοποιούνται οι αθλητικοί χώροι.
– Εμάς μας ενδιαφέρουν όλα τα παιδιά της πόλης, και αυτά που αθλούνται σε σωματεία και φυσικά όσα δεν αθλούνται σε σωματεία.
– Πέρασε ένας χρόνος και ακόμα δεν μπορείτε να δώσετε λύση για το μπαλόνι. Δεν μπορείτε να λύσετε στοιχειώδη προβλήματα, ώστε να μετριαστεί κάπως το πρόβλημα των αθλητικών χώρων της πόλης.
– Ο νο1 ριγμένος της πολιτικής σας είναι όσοι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να πληρώσουν τα 600 ευρώ το χρόνο που χρειάζεται για να αθληθεί κάποιος σε ένα σωματείο, όσοι δηλαδή αθλούνται ελεύθερα.
– Η πρότασή μας είναι κοινή με τον κ. Ζυγούνα