Την Πέμπτη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο της Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας

Την Πέμπτη 26 Απριλίου στις 19.00 στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) θα πραγματοποιηθεί η 8η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση κατ΄εξαίρεση εγγραφής βρέφους σε Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου.

2. Αντικατάσταση τακτικού μέλους Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου (επανεισαγωγή).

3. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.

4. Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας Δήμου, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Δ.& Κ. Κώδικα.

5. Ορθή Επανάληψη της 75/2022 Απόφασης Δ.Σ. περί «Πρόθεσης για επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 051051115022 που βρίσκεται σε τμήμα του Κ.Χ. 2 και του Κ.Χ. 3 της περιοχής Μπριτάνια στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας Δ.Ν.Φ.-Ν.Χ.» ως προς το εμβαδόν, βάσει νέας σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.

6. Τροποποίηση των αριθ. 17/2023 και 30/2023 αποφάσεων Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, υπηρεσιών, μεταφορών και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16.

7. Έγκριση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων επί της πλατείας Κωνσταντινουπόλεως-Ν.Φ. σε ιδιοκτήτη παρακείμενου καταστήματος.