Θ. Χαμαλίδης:Τι κάναμε εμείς τόσα χρόνια που βλέπουμε το πρόβλημα;

Θ. Χαμαλίδης