Τα προβλήματα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στο επίκεντρο της συνάντησης Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. – Κεραμέως

Τα προβλήματα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. με την υπουργό Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. είναι η παρακάτω:

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. πραγματοποίησε συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών κα Νίκη Κεραμέως όπου τέθηκαν τα μείζονα προβλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατέθεσε ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, Οικονομικών και Θεσμικών που αφορούν τόσο στην λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και στην καθημερινότητα των εργαζομένων σε αυτή, που πλέον είναι ιδιαίτερα δύσκολη με ιδιαίτερη έμφαση στα εξής:

 • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την αντιμετώπιση των τεραστίων ελλείψεων και της ερήμωσης που παρατηρούνται σε πολλές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων και εφαρμογής της κινητικότητας. Αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων και των Συμπράξεων Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
 • Μονιμοποίηση των συμβασιούχων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 • Κατάργηση της διάταξης «Βορίδη» που υποχρεώνει τους Δημάρχους να ασκούν υποχρεωτικά έφεση σε μία θετική δικαστική απόφαση που αφορά συμβασιούχους οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 • Κατάργηση των «Αναπτυξιακών Οργανισμών» που αποτελούν «όχημα» συναλλαγής κατασπατάλησης Δημοσίου χρήματος και διαφθοράς καθώς και του Νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 178 του Ν.4635/2019, άρθρο 117 του Ν.4674/2020 και άρθρο 40 του Ν.4735/2020) που δίνει το δικαίωμα στους Δήμους να ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες και αρμοδιότητες  των Ο.Τ.Α. και να εκχωρούν τον μηχανολογικό τους εξοπλισμό σε ιδιώτες.
 • Εκσυγχρονισμός και αυστηρή τήρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία μετά και τα συνεχή θανατηφόρα Εργατικά Ατυχήματα.
 • Άμεση παρέμβαση των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αρνούνται συστηματικά να την εφαρμόσουν. Δεσμευτική διαδικασία καταγγελιών, ελέγχων και πορισμάτων, με άμεση κοινοποίηση στον Εισαγγελέα.
 • Καμία κατάργηση ή περικοπή του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας από τους σημερινούς δικαιούχους. Άμεση έκδοση της νέας κοινής Υπουργικής Απόφασης. Επέκταση του επιδόματος και υπαγωγή στο καθεστώς ασφάλισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.) και άλλων ειδικοτήτων εργαζομένων λόγω της φύσης της εργασίας τους.
 • Αποτροπή με κάθε τρόπο της προσπάθειας εκχώρησης της Διαχείρισης των Στερεών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ι.Τ., Φο.Δ.Σ.Α. ως Α.Ε.) τέλος Ταφής- Ανακύκλωσης  σε ιδιώτες και επιστροφή της αρμοδιότητας της Ανακύκλωσης στους Ο.Τ.Α.
 • Νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού. Η αξιολόγηση να έχει μοναδικό στόχο την αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Όχι σε συγκριτική-τιμωρητική αξιολόγηση που στόχο έχει την συρρίκνωση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της. Άμεση ενεργοποίηση της κοινής Επιτροπής του Ν.4369/2016 (Υπουργική Απόφαση υπ΄ αριθμ.: 22480/8-6-2016) όπου με συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών, της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. και της Κ.Ε.Δ.Ε. θα αποφασιζόταν μια διαδικασία αξιολόγησης προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Εκλογική Αποζημίωση, η θέση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ήταν και είναι σαφής και δίκαιη. Διεκδικούμε και απαιτούμε ίδια αμοιβή και ίση μεταχείριση με τους εργαζόμενους του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα που θα απασχοληθούν στις εκλογικές διαδικασίες. Πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος στην «επιλεκτική αντιμετώπιση» εργαζομένων που θα εργαστούν για τον ίδιο σκοπό.
 • Καθορισμός ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Κώδικας Αυτοδιοίκησης) που να υπερασπίζεται το Δημόσιο και το Κοινωνικό χαρακτήρα των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και τις ιδιαιτερότητές της.
 • Την καθιέρωση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας για την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνέπεια των πολιτικών απαξίωσης που εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις αποτελεί πλέον τον πιο δυσμενή χώρο εργασίας στο Δημόσιο, όπου η εντατικοποίηση της εργασίας, η μη εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας, το πάρτι των εργολάβων, η οικονομική συναλλαγή και η κατασπατάληση του Δημοσίου χρήματος αποτελούν πλέον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Αναμένουμε χρονοδιαγράμματα επίλυσης των σοβαρών προβλημάτων που τέθηκαν ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να πάψει να είναι το «αποπαίδι» της Δημόσιας Διοίκησης. Η υπομονή των εργαζομένων έχει προ πολλού εξαντληθεί!!!