Συστάθηκε Επιτροπή Καταλληλότητας για τις στεγαστικές ανάγκες του 1ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας

Συστάθηκε στο Δήμο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση η Επιτροπή Καταλληλότητας με σκοπό την ανέγερση προσθήκης για τις στεγαστικές ανάγκες του 1ου ΓΕΛ Ν. Φιλαδέλφειας. Η Επιτροπή συστάθηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( Τμήμα Α΄ Μελετών ) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του γραφείου επικοινωνίας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας έχει ως εξής:

Έπειτα από αίτημα του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( Τμήμα Α΄ Μελετών ) του Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τη χορήγηση Ενδεικτικών Κτηριολογικών Προγραμμάτων των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων στο Ο.Τ.168Α Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, την εκπόνησή και την έγκρισή τους από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου συστάθηκε και συνεδρίασε στο γραφείο Δημάρχου, παρουσία του Δημάρχου Γιάννη Τομπούλογλου, του Αντιδημάρχου Παιδείας Αλέκου Γούλα και της Προέδρου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Αρετής Περιβόλα, την Πέμπτη 6/6/2024 η Επιτροπή Καταλληλότητας με σκοπό την ανέγερση προσθήκης για τις στεγαστικές ανάγκες του 1ου ΓΕ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας.

Σύμφωνα με το ν. 3467/2006 και το άρθρο 18 και όπως έχει οριστεί η επιτροπή αποτελείται από τους:

α) Αθανάσιο Νικολόπουλο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας ως Πρόεδρο.

β) Θεόδωρο Γιαννακούλια, ως πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό ή τοπογράφο μηχανικό του Ο.Σ.Κ. Α.Ε

γ) Ηλέκτρα Μπαμπάκου, εκπρόσωπο από τις τεχνικές υπηρεσίες του οικείου δήμου

δ) Αικατερίνη Τόγκα, εκπρόσωπο της Υγειονομικής Υπηρεσίας του νομού

ε) Σπυρίδωνα Κουσούνη, εκπρόσωπο της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας του νομού με τους αναπληρωτές τους.

Κατόπιν διενέργειας της σχετικής αυτοψίας και σύνταξης σχετικού πορίσματος από την Επιτροπή Καταλληλότητας θα υποβληθεί νέο αίτημα για την έγκριση του οριστικού κτηριολογικού προγράμματος με σκοπό την ανέγερση προσθήκης των απαραίτητων χώρων υπέρ του 1ου ΓΕ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας.