Συνέντευξη τύπου Σταθοπούλου για το “Μακρή”

Συνέντευξη τύπου Σταθοπούλου για το “Μακρή”