Συνεδριάζει το ΔΣ της ΚΕΔΕ (live)

Ζωντανά αυτή την ώρα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Στη συνεδρίαση βρίσκεται και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα: 

 1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ,  Λ. Κυρίζογλου, δήμαρχο Αμπελοκήπων-Μενεμένης.
 2. Υποχρεώσεις δήμων επί αιγιαλού και παραλίας, όπως απορρέουν από τον Ν.5092/2024 (ΦΕΚ Α΄ 33/4.3.2024).

Εισηγητές:  Λ. Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ

Γ. Κωνσταντέλλος, Α΄ αντιπρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ, ενόψει έκδοσης υπουργικής απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010.

Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ

 Ι. Μουράτογλου, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ

 1. Ανατροπές – Αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ

Ι. Μουράτογλου, μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΕ

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ του δήμου Βόλου.

Εισηγήτρια:  Θ. Αλεξίου, προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΕΤΑ Α.Ε. με αντικείμενο την «Διοικητική και τεχνική υποστήριξη της ΚΕΔΕ σε δράσεις που προάγουν το αναπτυξιακό έργο των Ο.Τ.Α.» – Έγκριση του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης – Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Ορισμός εκπροσώπων.

Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, πρόεδρος ΚΕΔΕ

 1. Χορήγηση αιγίδας στην εκστρατεία «Let’s do it Greece– Γίνε η αλλαγή που περιμένεις».

Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση δαπάνης για στήριξη του Ζωγράφειου Λυκείου.

Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Αίτημα συνδιοργάνωσης του 2ουRegional Growth Conference(RGC), Πάτρα 30/5-1/6 Μαρτίου 2024.

Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Ορισμός μελών Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΚΕΔΕ.

Εισηγήτρια:Δ. Λουκάκη, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων.

Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, αν. προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση κάλυψης ακυρωτικών δαπανών.

Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, αν. προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ

 1. Έγκριση κάλυψης δαπανών

Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, αν. προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ.

 1. Έγκριση μετακινήσεων.

Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, αν. προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ