Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Ιωνίας

||||

||||

         Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8.00′ μ.μ. – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

        Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Ιωνίας έγινε γνωστό ότι το Σώμα συνεδρίασε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 8.00′ μ.μ.. με τηλεδιάσκεψη.

 

       Πατήστε πάνω στις φωτογραφίες για να ενημερωθείτε για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.