Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

|||

|||

          Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 στις 7.00′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

        ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας Ι.Ε.Κ. στο Τμήμα Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου.

 

  1. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.

 

  1. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει της αριθ. 206/2022 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

 

  1. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα των δημοσίων κτημάτων με ΑΒΚ 994, 1044, 1300, 1302, 1363 και 2062 που βρίσκονται στη Δ.Ε. Νέας Χαλκηδόνας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής-Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

 

  1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 22/2020 απόφασης Δ.Σ. για το έργο «Ανάπλαση κοινοχρήστων  χώρων (1. Κ.Χ. Τουραλή 2. Πλατεία Αγ. Μαρίνας)» (Α.Μ. 90/2018).

 

  1. Έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών διαχειριστικού ελέγχου χρήσης 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, βάσει της αριθ. 154/2022 απόφασης-εισήγησης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

 

  1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.