Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

|||

|||

       Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 στις 5.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς) – Ανακοίνωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

       Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

       Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 78 ΤΟΥ Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Κατάρτιση Προγραμμάτων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου για την αθλητική περίοδο 2022-2023 (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

2. Ηλεκτροδότηση εγκατάστασης του σταθμού LOGOU (1401400) εταιρείας COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. επί του 12ου χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας, στη Μεταμόρφωση (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

3. Λήψη Κανονιστικής Απόφασης για την εφαρμογή σήμανσης επί της οδού Προφήτη Ηλία (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

4. Αίτημα για σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Δεληγιάννη στη διασταύρωσή της με την οδό Γ. Παπανδρέου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

5. Έγκριση Εισόδου – Εξόδου και Απαλλαγή από Απότμηση – Υποβιβασμό Στάθμης πεζοδρομίου της εταιρείας «ΕΛ.ΒΙ.ΠΕ. ΟΙΛ Α.Ε.» που βρίσκεται επί της οδού Ναυπλίου αρ. 7 του Δήμου Μεταμόρφωσης (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)