Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Την Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) (λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς») συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ενημέρωση για πολεοδομικό θέμα του Δήμου – Απόφαση «Άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 298Γ της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σε συμμόρφωση προς τις υπ’ αρ. 3986/2015, 3988/2015 και 666/2017 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και την υπ’ αρ. 7793/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας».
 2. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ. 46» με Α.Μ. 88/2022.
 3. Έγκριση τροποποίησης μετά από αυτοδίκαιη άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 88, Ν. 4759/2020 (Α’ 245) στον κοινόχρηστο χώρο βόρεια του Ο.Τ. 46 και δημιουργία νέου Ο.Τ. 46 στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 4. Άρση απαλλοτρίωσης και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα του Κ.Χ. 2 και σε τμήμα του Κ.Χ. 3 της περιοχής Μπριτάνια στη Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, που έχει επιβληθεί στη φερόμενη ιδιοκτησία του υπό σύσταση ιδρύματος «ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ» με ΚΑΕΚ 051051115022, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 5. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 1ης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 1/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 6. Έγκριση απολογισμού εσόδων-εξόδων 2ης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης, βάσει της αριθ. 9/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 7. Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλετών Δήμου.
 8. Έγκριση παράτασης της σύμβασης «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εκτυπωτών –Πολυμηχανημάτων, Τablet για Wallet, Τablet υπογραφής και αξιολόγησης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στο πλαίσιο του έργου ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄ από τους Δήμους της Χώρας σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.».
 9. Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την προώθηση της διαλογής στην πηγή και την ανακύκλωση» (ΑΜ 59/2021) ως προς την Ομάδα Γ΄ αφενός και τις Ομάδες Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αφετέρου.
 10. Τροποποίηση της αριθ.πρωτ. 14935/22-05-2019 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΝΦΝΧ και ΚΕΔΝΦΝΧ για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού για τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας», ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Αττικής 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ 5031712.
 11. Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.
 12. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 99/2023 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 13. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002209 ως προς το χρονοδιάγραμμα του φυσικού αντικειμένου, έγκριση του σχεδίου τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποίησης και του σχεδίου τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης.
 14. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003609 ως προς το χρονοδιάγραμμα του φυσικού αντικειμένου, έγκριση του σχεδίου τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της τροποποίησης και του σχεδίου τροποποιημένης απόφασης υλοποίησης.
 15. Έγκριση του αριθ. 2/2023 Πρακτικού Επιτροπής εξέτασης αιτήματος κοπής δένδρων επί κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 16. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Πίνδου 32-34-Νέα Φιλαδέλφεια σε νέα θέση, βάσει νέας σχετικής απόφασης-εισήγησης της Ε.Π.Ζ.
 17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου «Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας για την οδική ασφάλεια οδού Περισσού» (Α.Μ.: 196/2022).
 18. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» (A.M.:161/2021).
 19. Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου : «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην οδό Παπαφλέσσα στη Δημοτική Ενότητα Νέας. Χαλκηδόνας» (Α.Μ.: 125/2022).