Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.).

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, καθώς και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως τροποποιήθηκε από αυτές του άρθρου 6 του Ν. 5056/23, την 19η Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00′ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Τροποποίηση αριθ. 4/2024 απόφασης Δ.Σ. περί ορισμού υπαλλήλου του Δήμου ως υπευθύνου σε  λογαριασμούς  που τηρούνται  στην Τράπεζα της Ελλάδας και αφορούν το Πρόγραμμα  Δημοσίων Επενδύσεων  (Π.Δ.Ε.).
  1. Έγκριση φιλοξενίας  βρεφών και νηπίων εργαζομένων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου για τη χρονική περίοδο 2024-2025, καθ΄ υπέρβαση της δυναμικότητας των Σταθμών.

3. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστριών Ι.Ε.Κ. στο Δήμο.

  1. Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2024, βάσει της αριθ. 23/2024 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
  1. Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου  του εργοστασίου «Μπριτάννια» (3η επανεισαγωγή).
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ»   (Α.Μ.113/2021).
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ» (Α.Μ.114/2021).
  1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (Α.Μ.152/2021).
  1. Ορισμός επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΛΣΟΥΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ» (Α.Μ. 151/2021).