Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023 και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας (Ν.Τρυπιά 45) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 24η Ιουλίου 2023, ημέρα   Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας (Νικ. Τρυπιά 45-Ν.Φ.) [λόγω συνεχιζόμενου τεχνικού προβλήματος στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)] σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδάστριας θεματικού Δ.Ι.Ε.Κ. στο Δήμο.
 2. Επικύρωση πινάκων ωφελουμένων  της πράξης  «ΔΟΜΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5003609  οικ. έτους 2023 ( Β΄φάση).
 1. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους   2023.
 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 9/2023 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 1. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. του Π.Π.Ι.Ε.Δ. οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 10/2023 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
 1. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικ. έτους 2023, βάσει της αριθ. 94/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
 1. Έγκριση Β΄ τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (ΕΚΥ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, βάσει της αριθ. 91/2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου
 2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή ανοικτών αθλητικών εγκαταστάσεων» (ΑΜ :82/2022) και Β. Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου.
 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας» (Α.Μ.170/2022).
 1. Έγκριση 3ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» A.M.: 76/2020.
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών του Δήμου.