Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

Ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12.30′ στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Λητούς και Κύμης).Ανακοίνωση του γραφείου της προέδρου του Σώματος

Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή των μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς και Κύμης) την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 12:30′, σε ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64,67 και 74 του Ν.3852/2010(Α΄87).