Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση του προέδρου του Σώματος.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23/04/2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 , με τα κάτωθι θέματα:


1. Ανάκληση της 74/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου που ορίστηκε με την 50/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.
2. Έγκριση δαπάνης εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τα «Κούλουμα 2024».
3. Έγκριση εορταστικών & πολιτιστικών εκδηλώσεων Απριλίου – Μαϊου 2024.
4. Έγκριση των παραδοτέων στοιχείων της Σύμβασης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ».
5. Έγκριση δαπάνης για τη σύνδεση ακινήτων με το υφιστάμενο δίκτυο ακαθάρτων».
6. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.
7. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυση-Πεύκης» έτους 2023.
8. Έγκριση απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης» έτους 2023.
9. Έγκριση ή μη απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων και Δημοτικών χώρων.