Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Συνεδριάζει την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 και ώρα 6.00′ μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σώματος.

Αναλυτικά, η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης – Πεύκης, καθώς και η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 09/04/2024 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 18:00 , με τα κάτωθι θέματα:


1. Ανάθεση διεκπεραίωσης διαδικασιών και ενεργειών καταγραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται στο Δήμο από τα καταργούμενα ΝΠΔΔ.


2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΑΡΑ ΚΛΠ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΔΑΣΟΣ ΜΟΡΕΛΛΑ, ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ.


3. Καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση, διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των δομών που εποπτεύονται από το Α.Τ. Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, Αθλητικών Δραστηριοτήτων και Περιβάλλοντος.


4. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.


5. Τροποποίηση της με αρ. 55/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο «Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.β του Ν.4412/2016».


6. Συγκρότηση επιτροπής για τη μοριοδότηση και επιλογή εισακτέων βρεφών και νηπίων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025.


7. Παραχώρηση καταστημάτων Ηλιακού Χωριού στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης από τη ΔΥΠΑ.


8. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).


9. Έγκριση σχεδίου σύμβασης με τον ΕΕΑΑ και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης.


10. Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου μέλους της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ».