Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2024 στις 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Σώματος, η οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 11 του Ν.5043/2023 καλείστε να προσέλθετε στο Δημαρχείο της Δημοτικής Κοινότητας Πεύκης (Ελ. Βενιζέλου 15, Πεύκη) σε
Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την 07/03/2024 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30‘ , με τα κάτωθι θέματα:


1 Επικαιροποίηση της με αριθμό 199/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης και την συγκρότηση νέας Διαπαραταξιακής Επιτροπής μετά την τροπολογία του ΣτΕ κατά της μεταφοράς του καζίνο της Πάρνηθας σε περιοχή των βορείων προαστίων.

2 Έγκριση της με αριθμό 15/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση-επικαιροποίηση της με αρ.35/2023 απόφασης ΔΣ πρώην ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑΠ.»

3 Σύσταση επιτροπής για τον προγραμματισμό εκδηλώσεων και εκδρομικών καθώς και θεατρικών εξορμήσεων των μελών των ΚΑΠΗ.

4 Έγκριση ή μη μίσθωσης ακινήτων.

5 Α’ Κατανομή ποσού 55.050,00 ευρώ από ΚΑΠ έτους 2024 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας.

6 Παραχώρηση χρήση σχολικού χώρου του 2ου ΓΕΛ Πεύκης στην «Κίνηση Πολιτών Λυκόβρυσης-Πεύκης» για εξάσκηση στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

7 Παραχώρηση χρήσης σχολικού χώρου του 1ου ΓΕΛ Πεύκης των «Δημιουργών Τέχνης του ΠΕ.Α.Π.» για το πασχαλινό Bazaar Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης από 19/4/2024-21/4/2024.

8 Συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου.

9 Συγκρότηση Σχολικών Συμβουλίων των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

10 Τροποποίηση της Απόφασης 158/2023 (ΑΔΑ: 6ΦΥΑΩΛΔ-3ΝΠ) με τίτλο: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του εκτελεσθέντος έργου με τίτλο «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ»».

11 Έγκριση ή μη της με αριθμό 11/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Κοπή 7 πεύκων, εκ των οποίων 3 ξερά και κλάδεμα 3 άλλων πεύκων στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Βύρωνος & Χίου στη Δ.Ε. Πεύκης.»

12 Έγκριση ή μη της με αριθμό 19/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Κοπή και κλάδεμα δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους.»

13 Έγκριση ή μη της με αριθμό 18/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Γνωμοδότηση για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Κολοκοτρώνη 57, στην Δημοτική Κοινότητα Πεύκης.»

14 Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

15 Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

16 Αποδοχή ή μη παραίτησης και ορισμός νέου μέλους για τη θέση του Αντιπροέδρου στην Διαπαραταξιακή Επιτροπή σχετικά με το θέμα της Λ.Κύμης.

17 Τροποποίηση της με αριθμό 13/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

18 Έγκριση ή μη της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής με θέμα «Αποξήλωση ή μη του κουβουκλίου του περιπτέρου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 85, Δ.Ε. Πεύκης.

19 Έγκριση κανονιστικής απόφασης καθορισμού 1) όρων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του Δήμου , 2)Δικαιωμάτων χρήσης κτηρίων και εγκαταστάσεων πολιτιστικού και άλλου χαρακτήρα του Δήμου Λυκόβρυσης

20 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής αντικειμένου Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.δ του Ν. 4412/2016.

21 Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 περ.β του Ν. 4412/2016.

22 Μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Λυκόβρυσης.