Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2023 και ώρα 6.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Σώματος Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, το υπ’ αριθ. Πρωτ. 39167/02.06.2022 … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου.