Συνεδριάζει το Δ. Σ. Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 7.00’ μ.μ. στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.)

Θ Ε Μ Α : Πρόσκληση σε τακτική Συνεδρίαση Δ.Σ. (21η)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκε από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι»), την 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του πρώην κτιρίου του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση επί του θέματος της προστασίας του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας από κακόβουλες ενέργειες και επί του ζητήματος της αποτελεσματικής πυροπροστασίας του (επανεισαγωγή).

2. Συζήτηση επί του θέματος της αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της έλλειψης χώρων στάθμευσης στην πόλη, κατόπιν αιτήματος των ανεξαρτήτων Δημ. Συμβούλων κ.κ. Αλ.Γούλα και Ευτ.Παπαλουκά (επανεισαγωγή).

3. Συζήτηση, κατόπιν αιτήματος της δημοτικής παράταξης «Η Πόλη της Καρδιάς μας», και λήψη απόφασης – με καλόπιστη πάντα διάθεση συνεργασίας με την Ελληνική και σοβαρή εταιρεία ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ – για την επίλυση προβλημάτων, που χρονίζουν ή πλέον ανακύπτουν από την επικείμενη λειτουργία του Υπερκαταστήματος της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, στην βόρεια Νέα Φιλαδέλφεια (οδοί Σκρα και Λαχανά),

όπως (ενδεικτικά):

-το αντιπλημμυρικό έργο της οδού Σκρα,

-η διάνοιξη της οδού Λάρνακος,

-η αξιοποίηση – προς όφελος του Δήμου και των κατοίκων της περιοχής – της δημοτικής έκτασης 9 περίπου στρεμμάτων όπισθεν του ακινήτου ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ (συμπεριλαμβανομένου του υφισταμένου πάρκου Ολυμπιονικών)

-το κυκλοφοριακό πρόβλημα που θα δημιουργηθεί,

-η αυξημένη στάθμευση των αυτοκινήτων πλησίον σχολείων της πόλης,

-αντισταθμιστικά έργα εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ προς τον Δήμο (αξιοποίηση παρακείμενων ελεύθερων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.) κλπ. (επανεισαγωγή).

4. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2022, βάσει σχετικής απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής.

5. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2023.

6. Καθορισμός τελών καθαριότητας Λαϊκών Αγορών για το έτος 2023.

7. Έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Π.Π.Ι.Ε.Δ., βάσει της αριθ. 24/2022 απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου (επανεισαγωγή).

8. Έγκριση πρακτικού καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας, κατόπιν εισήγησης της επιτροπής του άρθρου 199 παρ. 6 του Δ.& Κ. Κώδικα.

9. Επικύρωση δεκατεσσάρων (14) ωφελουμένων από το Κοινωνικό Παντοπωλείο της ΚΕΔΝΦΝΧ στο Κοιν. Παντοπωλείο της Δομής λόγω λήξης ένταξής τους στο ΤΕΒΑ (Δ’Φάση).

10. Επικαιροποίηση Πρακτικού Οικονομικά Αδύναμων Πολιτών (Απόρων) που αφορά το περιεχόμενο της αίτησης που υποβάλλουν οι υποψήφιοι ωφελούμενοι προς ένταξη στο Κοιν. Παντοπωλείο – Σίτιση κατά το έτος 2023 καθώς και των κριτηρίων-δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίσουν.

11. Απαλλαγή χορευτικής ομάδας Δήμου από οικονομική συνδρομή.