Συνεδριάζει για τα δημοτικά τέλη το Δημοτικό Συμβούλιο Μεταμόρφωσης

|||

|||

          Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου (Κύμης και Λητούς) – Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με το μικτό σύστημα,δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη.Ανακοίνωση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

         Από το γραφείο της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

         Στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID – 19 και εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/22 (ΦΕΚ 136/Α΄/09-7-22), καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεταμόρφωσης που θα λάβει χώρα δια ζώσης στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Μεταμόρφωσης (διεύθυνση Λητούς & Κύμης) και με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

        Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

1 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Μεταμόρφωσης έτους 2023 (Εκτελεστική Επιτροπή)

2 Καθορισμός τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2023 (Οικονομική Επιτροπή)

3 Καθορισμός του Συντελεστή ΤΑΠ έτους 2023 (Οικονομική Επιτροπή)

4 Καθορισμός Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων έτους 2023 (Οικονομική Επιτροπή)

5 Καθορισμός τελών διαφήμισης έτους 2023 (Οικονομική Επιτροπή)

6 Καθορισμός τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων έτους 2023 (Οικονομική Επιτροπή)

7 Έγκριση κατανομής θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) περιόδου 2022-23 (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

8 Παραχώρηση χρήσης του Γηπέδου Beach Volley του Διαδημοτικού Γηπέδου Μεταμόρφωσης – Λυκόβρυσης (Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού)

9 Συμπλήρωση της 88/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας)

10 Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών σχετικά με την ανανέωση της υπηρεσίας παροχής του προγράμματος «ACE ERP» με τον Ανάδοχο «Uni Systems M.Α.Ε.» (Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής)

11 Αντικατάσταση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεταμόρφωσης)