Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Ν. Ιωνίας

Έκτακτη συνεδρίαση με θέμα τη λογοδοσία της διοίκησης για το 3ο δίμηνο του 2024 πραγματοποιείται στο Δήμο Ν. Ιωνίας.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να θέσουν θέμα (ένα ο καθένας) για συζήτηση, μπορούν να το κάνουν μέχρι τις 27 Ιουνίου 2024, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.