Συνεδρίαση λογοδοσίας στο Δήμο Γαλατσίου

Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη λογοδοσία της διοίκησης πραγματοποιείται στο Δήμο Γαλατσίου. Η συνεδρίαση, η οποία θα γίνει με το μεικτό σύστημα (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση – πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου έχει ως εξής:

Σας καλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 23.04.2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00‘, η οποία θα γίνει σε Μεικτή Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67Α του Ν. 3852/2010, όπως προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 5056/2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής θεμάτων έως την 19η Απριλίου 2024 και ώρα 14:00′, στη γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (εγγράφως ή ηλεκτρονικά στο e-mail: ypolorg@galatsi.gr). Ημερήσια Διάταξη της Συνεδρίασης θα καταρτιστεί σε συνέχεια της υποβολής των θεμάτων, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.