Συνεδρίαση – απολογισμός πεπραγμένων στο Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας

|||

|||

        Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 στις 7.00′ μ.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν.Φιλαδέλφειας “Μίλτος Κουντουράς” (Θεσσαλονίκης και Λαχανά) – Ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου

 

        Από το γραφείο του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

 

        Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»), όπως αντικαταστάθηκαν από αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 («Κλεισθένης Ι») την 13η Ιουλίου 2022, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., στην κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά-Ν.Φ.) σε δημόσια ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση στο παρακάτω μοναδικό θέμα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

         ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

        Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2021, σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δ.& Κ.Κώδικα (Ν. 3463/06).