Συμμετέχει στην απεργία το Σωματείο Δ.Βύρωνα

Από το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Βύρωνα εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Όχι άλλο αίμα για την εργοδοσία.

Όχι στην αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία.

Να βάλουμε φραγμό ,με τους αγώνες μας ,στον εργασιακό μεσαίωνα

Συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη απεργία την Τρίτη 17-1-2023

Απαιτούμε – διεκδικούμε

Να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς.

Να ελέγχονται τακτικά και να γίνεται έγκαιρα η επισκευή βλαβών και η περιοδική συντήρηση των οχημάτων. Να γίνει εκσυγχρονισμός των οχημάτων.

Να χορηγούνται έγκαιρα όλα τα ΜΑΠ στους δικαιούχους.

Ενίσχυση του ΣΕΠΕ και τακτικός έλεγχος σε κάθε χώρο δουλειάς.

Να ενισχυθεί το πλαίσιο για τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Γιατρό Εργασίας. Να απασχολούνται με μόνιμη και σταθερή εργασία στους Δήμους.

Να γίνουν μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και επαγγελματικών ασθενειών.

Να  αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις σε βάρος των εργοδοτών.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, εκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού. 

Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, μισθολογική εξέλιξη για τα έτη 2016-17, μόνιμες προσλήψεις.