Συμμαχία Πολιτών για τη Μεταμόρφωση: Κυκλοφόρησε η εφημερίδα της Παράταξης

Κυκλοφόρησε το νέο φύλλο της εφημερίδας της «Συμμαχίας Πολιτών για τη Μεταμόρφωση»!  Με πολλά θέματα από τη δράση της Παράταξης, καθώς και τις παρεμβάσεις της. Διανέμεται δωρεάν στα γραφεία της παράταξης, Δεληγιάννη 8, αλλά και σε όλες τις γειτονιές της Μεταμόρφωσης!