Σύμφωνο Συνεργασίας από το Δήμο Βύρωνα και “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Βύρωνα εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Ο Δήμαρχος Βύρωνα Γρηγόρης Κατωπόδης και ο Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» Κώστας Γιαννόπουλος, υπέγραψαν την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 Σύμφωνο Συνεργασίας για την υποστήριξη παιδιών, οικογενειών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του Δήμου.

Οι δύο πλευρές, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ανάληψη από κοινού πρωτοβουλιών για τη δημιουργία δράσεων προς την κατεύθυνση της άμεσης επέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών σε κίνδυνο αλλά και προώθησης της κοινωνικής φροντίδας, της αλληλεγγύης και της προαγωγής υγείας των παιδιών, τόσο στο πεδίο της παρέμβασης, όσο και της προστασίας, αποφάσισαν:

1.    Να αξιοποιήσουν τις δράσεις και την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την υποστήριξη παιδιών και οικογενειών υπό το θεσμικό και συντονιστικό ρόλο του Δήμου Βύρωνα.

2.    Να συνεργαστούν για να στηρίξουν το έργο και τις δράσεις του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε δημοτική κλίμακα.

3.    Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια παροχής βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειες που χρήζουν στήριξης μέσω των δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Συγκεκριμένα:

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναλαμβάνει:

  • Να θέσει στη διάθεση του Δήμου Βύρωνα και των αρμόδιων υπηρεσιών του, το σύνολο των υλικοτεχνικώνυποδομών του, καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό του (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111, Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000, Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους ενήλικες 1017, Amber Alert Hellas για εξαφανισμένα παιδιά και Missing Alert Hellas για εξαφανισμένους ενήλικες, Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», Υλοποίηση προγραμμάτων Προληπτικής Ιατρικής και Οδοντιατρικής στα παιδιά, Κινητές Ιατρικές Μονάδες – Ασθενοφόρα, Πολυϊατρεία του Συλλόγου στο κέντρο της Αθήνας και στην Αγία Παρασκευή Αττικής κ.λ.π.) σε τομείς όπως:

Α. Στον τομέα της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών βίας (σωματική, σεξουαλική & ψυχολογική κακοποίηση, παραμέληση, bullying, παράνομη διακίνηση & εμπορία).

Β. Στον τομέα της πρόληψης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και της αντιμετώπισης περιστατικών εξαφάνισης παιδιών καθώς και ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο.

Γ. Στον τομέα της πρόληψης αλλά και αντιμετώπισης προβλημάτων υγείας, που αντιμετωπίζουν τα παιδιά.

Δ. Στον τομέα της υποστήριξης οικογενειών, που βρίσκονται ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας.

Ε. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και φυσικών καταστροφών (πυρκαγιά, σεισμός, πλημμύρα)

Ο Δήμος Βύρωνα αναλαμβάνει:

  1. την προβολή της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056, της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις Εξαφανίσεις 116000, της Ευρωπαϊκής Γραμμής Υποστήριξης παιδιών και εφήβων 116111 και της Εθνικής Γραμμής για τους Αγνοούμενους ενήλικες 1017 στα μέσα ψηφιακής ενημέρωσης, που διαχειρίζεται
  2. να ενημερώσει όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις του για τις δράσεις και τις υπηρεσίες που παρέχει ο Σύλλογος στους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας, με σκοπό τη συνεργασία και αξιοποίησή τους προς όφελος των παιδιών και των οικογενειών τους που διαμένουν στον Δήμο
  3. την προβολή των μηνυμάτων Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas στις οθόνες μεταβλητών μηνυμάτων στο οδικό δίκτυο και σε άλλα μέσα ψηφιακής ενημέρωσης, που διαχειρίζεται
  4. να συμμετάσχει ενεργά στα Προγράμματα Amber Alert Hellas και Missing Alert Hellas υπηρεσιών όπως  (Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Τμήμα  Καθαριότητας κτλ.)
  5. την παροχή τεχνικής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής υποστήριξης προβλέπεται από τον κανονισμό του προς τις δομές που λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει το Χαμόγελο του Παιδιού στον Δήμο Βύρωνα
  6. την διάθεση χώρων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, για δημιουργία δομών με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών στον Δήμο Βύρωνα.