Συγκροτήθηκε το προεδρείο του Ιωνικού Συνδέσμου

Ιωνικός Σύνδεσμος

Το ΔΣ του Ιωνικού Συνδέσμου συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος : Γιάννης Κοντίτσης

Αντιπρόεδρος : Δέσποινα Γεωργαντζή

Γενική Γραμματέας : Φωτεινή Παπαδοπούλου

Ειδική Γραμματέας : Βασιλική Μελέτη

Ταμίας : Κώστας Στούπης

Κοσμήτορας : Αγγελική Σαρηγιάννη

Μέλη : Χρήστος Κανλής

Σοφία Τζώρτσου

Κωνσταντίνος Κατιμερτζόγλου

Θεόδωρος Παλκογιάννης

Δέσποινα Νησίδου