Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης:Εκεί που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι!

Ανακοίνωση του Δ.Σ. που καταγγέλλει τη διοίκηση του Δήμου για προσπάθεια μετακύλησης στους οδηγούς των απορριμματοφόρων των ευθυνών για την καθημερινή υπερφόρτωση τους

Από το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Με ένα απαράδεκτο έγγραφο η Δημοτική Αρχή του Δήμου μας, μέσω της διεύθυνσης περιβάλλοντος, επιδιώκει να μεταθέσει τις ευθύνες της για την καθημερινή υπερφόρτωση των απορριμματοφόρων στους οδηγούς!

  • Τι και αν όλα τα απορριμματοφόρα δεν έχουν συσκευή που να μετράει το βάρος, ούτε ο δήμος διαθέτει ζυγολόγιο.
  • Τι και αν ο σχεδιασμός των τομέων είναι ευθύνη της Δημοτικής Αρχής και αυτοί έχουν συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια, όχι επειδή το σκουπίδι μειώθηκε, αλλά λόγο έλλειψης προσωπικού και οχημάτων, ενώ η απαίτηση να μαζευτεί το σκουπίδι προς τους εργαζόμενους της καθαριότητας παραμένει.
  • Τι και αν τα περισσότερα απορριμματοφόρα είναι παμπάλαια και συνεχώς βγάζουν βλάβες, ενώ άφησε 3 χρόνια χωρίς σύμβαση με συνεργείο τα απορριμματοφόρα και βέβαια ούτε λόγος για συνεργείο οχημάτων του δήμου με μόνιμο προσωπικό.
  • Τι και αν ως εργοδότης δεν τηρεί τα στοιχειώδη, όπως ανθρώπινους χώρους δουλειάς με τουαλέτες, αποδυτήρια, χώρους για τους εργαζόμενους, χορήγηση όλων των Μέσων Ατομικής Προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους και προληπτικές εξετάσεις κάθε χρόνο.

Αυτά η δημοτική αρχή τα παραβλέπει! Αρκεί να μεταθέσει αλλού την ευθύνη και όλα θα είναι καλά για αυτή. Και ας έχουμε νεκρό οδηγό απορριμματοφόρου στο δήμο μας. Ντροπή τους!

Οι εργαζόμενοι οδηγοί στο δήμο δεν αποδέχονται καμία ευθύνη που ανήκει εξολοκλήρου στη Δημοτική Αρχή και επιστρέφουν το έγγραφο ως απαράδεκτο. Τώρα η Δημοτική Αρχή να το αποσύρει!

Για τα εργοδοτικά εγκλήματα που πυκνώνουν στου δήμους, για τους 64 νεκρούς ανάμεσα τους και ο συνάδελφος Ηλίας, την ευθύνη την έχει η πολιτική που βλέπει την υγεία και την ασφάλεια μας ως κόστος που η εργοδοσία δεν θέλει να αναλάβει, πολιτική που πιστά υλοποιούν οι πρόθυμες δημοτικές αρχές όπως η δική μας.

Απαιτούμε:

  • Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία καθαριότητας.
  • Εκσυγχρονισμός των οχημάτων αποκομιδής, απόσυρση όσων είναι παμπάλαια και επικίνδυνα.
  • Ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
  • Χορήγηση όλων των κατάλληλων μέσων προστασίας σε όλους τους εργαζόμενους και όχι επιλεκτικά μπαλώματα.