Σημαντική παρέμβαση της «Νέας Αρχής» για την κοινωνική πολιτική

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης, η «Νέα Αρχή» στοιχειοθετεί τους βασικούς άξονες για την κοινωνική πολιτική, τονίζοντας πως οι Δήμοι έχουν καθοριστικό ρόλο στην άσκηση αυτής, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση:

Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Φεβρουαρίου. Στόχος της είναι η προσπάθεια να αντιμετωπισθούν με διεθνείς δράσεις η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, μέσα σε μια ανοιχτή και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία. Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί προϋπόθεση για την κοινωνική αρμονία και την ισότητα των πολιτών ενός κράτους (Πηγή: https://www.sansimera.gr/worldays/196)

Οι μεγάλες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία έτη και στην ελληνική κοινωνία, ως επακόλουθο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, με κυριότερη την αύξηση του ποσοστού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, αποτελούν προκλήσεις, τις οποίες η ελληνική κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει, ώστε να διατηρήσει την συνεκτικότητα του κοινωνικού της ιστού. Σε ένα περιβάλλον όπου παρατηρείται συρρίκνωση των παροχών κοινωνικής προστασίας οι δήμοι σε πρωτογενές επίπεδο καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής, στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Μπορεί ο δήμος μας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις; Η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζεται δίνει λύσεις στις ανάγκες των ευπαθέστερων δημοτών μας επί της ουσίας προκειμένου -αν όχι να εξαλειφθεί- έστω να περιοριστεί η μαύρη εργασία καθώς η πανδημία του COVID-19 και άλλες εξωγενείς αιτίες έχουν επιδεινώσει την κατάσταση;

Το αντικείμενο της κοινωνικής πολιτικής ορίζεται ως η προμελετημένη παρέμβαση της κοινωνίας που στηρίζεται σε συγκεκριμένες αξίες και αποσκοπεί να αναδιανείμει πόρους μεταξύ των μελών της ώστε να επιτευχθεί ένας στόχος ευρύτερης ή δικαιότερης ευημερίας (Βενιέρης, 2013, Fitzpatrick, 2001).

«Οι δήμοι καλούνται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής»

Το πρώτο βήμα που οφείλει να κάνει ένας δήμος είναι η καταγραφή και αξιολόγηση των κοινωνικών αναγκών, με άμεσο όφελος την εγγύτητα του ωφελούμενου προς την εκάστοτε δημοτική αρχή, αλλά και την εξατομίκευση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας προς τον δημότη.

«Δύο δημοτικά μας ιατρεία έπαψαν να λειτουργούν από το 2020»

Επιπλέον, αναγκαία καθίσταται η υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, καθόσον η υγεία διαχρονικά παραμένει το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, γιατί δίχως αυτό δεν μπορεί κανείς να ευημερήσει. Απαιτούνται έργα για τη λειτουργία και αναβάθμιση των παροχών υγείας στον Δήμο μας μέσω των δημοτικών ιατρείων. Στο δήμο μας, τα δημοτικά ιατρεία Κοντοπεύκου και Πευκακίων έπαψαν να λειτουργούν από το 2020, γεγονός το οποίο κάνει τους συνδημότες μας να εκπέμπουν sos για την αναγκαιότητα ύπαρξης πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας, συνταγογράφησης, εθελοντισμού, προληπτικής ιατρικής, αγωγής υγείας και κατ’ οίκον επίσκεψης σε υπερήλικες με αδυναμία μετακίνησης. Για τα ιατρεία δε του Τσακού -όπου οι ήδη υποβαθμισμένες υπηρεσίες των ιατρείων καταπλακώθηκαν από σοβάδες, δεν έχει βρεθεί ακόμα κτίριο προς μίσθωση προκειμένου να μεταστεγαστούν και κατά συνέπεια δεν λειτουργούν, ή λειτουργούν με ειδικότητες οι οποίες δεν καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης (παθολόγος, γυναικολόγος, παιδίατρος). Παράλληλα τα μισθώματα των κτιρίων συνεχίζονται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου.

Σε μια υγιώς εννοούμενη κοινωνική πολιτική σε επίπεδο δήμου, είναι απαραίτητη η μέριμνα για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού. Μέσω αυτού, είναι δυνατόν να λειτουργήσει σειρά δομών προς όφελος του ευπαθούς δημότη, όπως κοινωνικό φροντιστήριο, κοινωνικό ανταλλακτήριο και ιματιοθήκη.

Εξαιρετικά κρίσιμο αίτημα δημοτών, στο πλαίσιο όχι μόνο των ωφελούμενων των κοινωνικών δομών, αλλά όλων των δανειοληπτών που βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, αποτελεί η ύπαρξη γραφείου συμβουλευτικής (προς τους δανειολήπτες) και προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Τέλος, στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής κοινωνικής πολιτικής, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ευαισθητοποίηση των δημοτών για δράσεις ανακύκλωσης (όπως είναι ο κόκκινος κάδος που ανακυκλώνουμε ρούχα και παπούτσια), οι οποίες αποφέρουν ανταποδοτικά δώρα στις κοινωνικές δομές της πόλης (και για τα οποία δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα – παλαιότερα επί διοίκησης Σταθόπουλου προσέφεραν ελαιόλαδο ως ανταποδοτικό των ανακυκλωμένων ρούχων και υποδημάτων)

Η κοινωνική πολιτική σε επίπεδο δήμου αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα. Οι εμπλεκόμενοι φορείς και άτομα, δουλεύοντας με μεράκι, οφείλουν να έχουν ως όραμα τη δημιουργία ενός συμφώνου κοινωνικής πολιτικής που θα διανέμει με ορθά κριτήρια, ισότιμα και αποτελεσματικά, στήριξη στα ευάλωτα νοικοκυριά του δήμου μας, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και με στόχο την προαγωγή του βιοτικού επιπέδου του συνόλου των συνδημοτών μας.

(Το κείμενο έχει επιμεληθεί η υποψήφια δημοτική σύμβουλος, Νατάσσα Σοφού.)