Σεμινάριο για εκπαιδευτικές κινηματογραφικές πλατφόρμες από την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης

Σεμινάριο με θέμα: “Εκπαιδευτικές κινηματογραφικές πλατφόρμες: Σύνδεση με τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και η συμβολή τους στον οπτικοακουστικό γραμματισμό των εφήβων” διοργανώνεται από την Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 και ώρα 7.00′ μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Δ.Σ. της Κινηματογραφικής Λέσχης Πεύκης είναι η παρακάτω:

Η Κινηματογραφική Λέσχη Πεύκης στην προσπάθειά της να συμβάλει στον οπτικοακουστικό γραμματισμό των εφήβων διοργανώνει την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο της Πεύκης, σεμινάριο με θέμα:

Εκπαιδευτικές κινηματογραφικές πλατφόρμες: Σύνδεση με τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και η συμβολή τους στον οπτικοακουστικό γραμματισμό των εφήβων”.

Εισηγητής : κ. Παναγιώτης Σαβοριανάκης, ιστορικός, φιλόλογος και Σύμβουλος εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.

Ο κ. Παναγιώτης Σαβοριανάκης θα αναφερθεί αρχικά στην παιδαγωγική σκοπιμότητα της διδακτικής αξιοποίησης κινηματογραφικών ταινιών στο διδακτικό έργο των φιλολόγων και εν γένει στην καλλιέργεια του οπτικοακουστικού γραμματισμού των εφήβων. Η φιλοσοφία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών Γυμνασίου και Λυκείου, ευνοεί την ευέλικτη διδακτική αξιοποίηση πολυτροπικού /πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού και ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς ως προς την αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών πόρων (ψηφιακών ή έντυπων) για τη δημιουργία πρωτότυπων διδακτικών σεναρίων. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κυριότερες διαθέσιμες διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαιδευτικού χαρακτήρα, το περιεχόμενο και η δομή τους. Θα ακολουθήσουν διδακτικά παραδείγματα, στα οποία συγκεκριμένες ταινίες από τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες CINEDU και EUROPEAN FILM FACTORY εξετάζονται με βάση α) τη διασύνδεσή τους με συγκεκριμένες διδακτικές ενότητες των Προγραμμάτων Σπουδών, με στόχο την ανάπτυξη καλών διδακτικών πρακτικών και την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών, και β) ως προς την κινηματογραφική τους γλώσσα, με στόχο τη συμβολή στον οπτικοακουστικό γραμματισμό των εφήβων.