Σε πρόσληψη 42 εργαζομένων για δύο χρόνια προχώρα ο δήμος Μεταμόρφωσης (ηλικίες 55 – 67)

|||

|||

..

..
..

Ευκαιρία απασχόλησης για ανθρώπους που βρίσκονται σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς της ηλικίας 55 έως 67 ετών ανοίγει στο Δήμο Μεταμόρφωσης. Όπως αποφάσισε η οικονομική επιτροπή οδηγός θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη 42 ανθρώπων με συγκεκριμένες δεξιότητες για να καλύψουν κενά του δήμου. 
Η επιλογή μετά τη μοριοδότηση του ΟΑΕΔ γίνεται από το Δήμο Μεταμόρφωσης. 
 
Οι ειδικότητες είναι: 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
 
ΤΕ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  
1
 
ΥΕ
  ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
7
 
ΥΕ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 
1
 
ΥΕ
 ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ  
1
 
ΠΕ/ΤΕ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  
1
 
ΥΕ
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  
2
 
ΔΕ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1
 
ΤΕ/ΔΕ
  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
2
 
ΥΕ
  ΦΡΟΥΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ  
6
 
ΥΕ
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
2
 
ΥΕ
  ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ  
3
 
ΔΕ
  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
1
 
ΔΕ/ΥΕ
  ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2
 
ΔΕ
 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣ/ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΡΙΑ 
2
 
ΥΕ
  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  
1
 
ΥΕ
ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2
 
ΥΕ 
ΚΗΠΟΥΡΟΙ
3
 
ΠΕ/ΤΕ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ- ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ)
3
 
 
ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ